Nieuws

ZZP’er wordt gediscrimineerd door besluit minister Rijksdienst

Maandag 10 oktober 2016 werd in de Staatscourant de nieuwe Gedragscode Integriteit Rijk bekend gemaakt waarin staat dat ontslagen ambtenaren voortaan direct weer als zelfstandige bij ministeries aan de slag mogen. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft het verbod op deze ‘draaideurconstructies’ geschrapt.

Een heel apart gegeven omdat dit voor niet-ambtenaren die aan het werk willen bij hun oude werkgever niet geldt. Het is voor ondernemers die aan de slag willen bij hun oud-werkgever verboden om binnen zes maanden en een dag aan de slag te gaan. In die zin worden niet-ambtenaren die zzp’er willen worden dus gediscrimineerd door de overheid. Tevens zet deze actie de deur wagenwijd open voor schijnconstructies die de overheid juist wil bestrijden.

Integriteit

De overheid had zelf juist strikte richtlijnen opgesteld om de eigen integriteit te bewaken. Sterker nog, er is een compleet bureau voor opgezet; Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). BIOS is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op de website van BIOS staat letterlijk het volgende, en dat wordt door minister Blok ook nog eens benadrukt:

Geadviseerd wordt een ambtenaar, die laatstelijk werkzaamheden heeft verricht op uw ministerie, gedurende een periode van twee jaar na zijn ontslag departementsbreed niet als externe op enigerlei wijze in te huren. Dit construct is ter bevordering van een actief integriteitsbeleid. Slechts in het kader van afspraken omtrent het beëindigen van het dienstverband kan van het bovenstaande voor een bepaalde, aan te geven tijd worden afgeweken. In aanbestedingsprocedures wordt verzocht als norm te hanteren, dat een voormalig ambtenaar niet bij de uitvoering van de te verstrekken werkzaamheden betrokken wordt.

Minister Blok gooit met een enkel besluit de complete integriteit van de Rijksoverheid op de schop. Hij maakt het zo mogelijk om ambtenaren bij de Belastingdienst die gebruik maken van een ruime vertrekregeling toch weer in te huren als zzp’er. Het enkel en alleen zeggen dat dit niet de bedoeling is doet niets af aan het feit dat ambtenaren een voordeel hebben op niet-ambtenaren die ondernemer willen worden. Daarnaast is het broodroof van de huidige zzp’ers die de gaten op zouden kunnen vullen van ambtenaren die met een vertrekregeling uittreden.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 14 oktober 2016