Nieuws

Zzp’ers woedend over AOV-plicht in pensioenakkoord

Stichting ZZP Nederland komt met alternatief plan

Er is een Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet, waarin ook afspraken staan over zelfstandige ondernemers. De vakbonden wilden verplichte deelname van zzp’ers aan werknemerspensioenfondsen afdwingen en ook een verplichting tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering opleggen aan zelfstandige ondernemers.  Er komt geen pensioenverplichting voor zzp’ers, maar met behulp van GroenLinks en de PvdA is er wel een AOV-verplichting voor zzp’ers doorgedrukt. Er is volstrekt geen draagvlak onder de zzp’ers voor een dergelijke draconische maatregel, die andere partijen uit eigen belang aan hen willen opleggen. ZZP Nederland zal er alles aan doen om een algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers om te buigen naar een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, zodat zzp’ers zich vrijwillig kunnen bijverzekeren.

Vrijwillige aansluiting pensioenfondsen

In het principeakkoord staat, dat vrijwillige aansluiting van zelfstandigen bij een bestaand pensioenfonds mogelijk moet worden gemaakt. Dat is winst, het zal de keuzevrijheid van zelfstandigen voor vrijwillige pensioenopbouw vergroten. Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor vrijwillige aansluiting van zelfstandigen en wijst de bestaande pensioenverplichting van bijvoorbeeld de schilders af. Wij willen bewerkstelligen, dat de pensioenverplichting van de schilders nu ook zal worden omgezet in vrijwillige deelname.

Verplichte AOV stuit op verzet

Dit onderwerp zorgt terecht voor veel rumoer onder de achterban. Ondernemers hebben een hekel aan opgelegde verplichtingen, vooral als ze zelf niet zijn betrokken bij het maken van dergelijke afspraken. Stichting ZZP Nederland was niet betrokken bij deze afspraak, maar zal wel worden betrokken bij de uitwerking daarvan. Volgens minister Wouter Koolmees moeten sociale partners, samen met de zelfstandigenorganisaties, voor de zomer van 2020, met een uitwerkingsplan komen.

Geen algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers, wel basisvoorziening voor werkenden

De mening van de achterban van ZZP Nederland is overduidelijk. Meer dan 82% is tegen een verplicht gestelde AOV voor ondernemers. Daarnaast wil 90% van de achterban wel een basisvoorziening voor alle werkenden, zodat zzp’ers zich vrijwillig kunnen bijverzekeren als zij dat wensen.

Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

  • Het is een publieke voorziening voor alle werkenden (werknemers en zelfstandigen)
  • Er is volledige acceptatie zonder uitsluitingen
  • Het gaat om een basisinkomen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Er is een blijvend lage collectieve premie, voor iedereen gelijk
  • Alle werkenden hebben toegang tot eerstelijns preventie voor verlaging van risico’s

Zelfstandigen kunnen zich dan daarnaast op eigen wijze vrijwillig bijverzekeren. Dat doet recht aan het ondernemerschap en de grote diversiteit aan risico’s onder zzp’ers.

Stichting ZZP Nederland zal het initiatief nemen om samen met andere maatschappelijke organisaties het plan voor de basisvoorziening verder uit te werken tot een regeling, die op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Daarbij moet dan wel de keuzevrijheid van zelfstandige ondernemers zijn gewaarborgd en tegelijkertijd het maatschappelijk risico worden beperkt.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 18 juni 2019