ZZP’ers zwaar gedupeerd door belastingplan Dijkhuizen

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

ZZP’ers zwaar gedupeerd door belastingplan Dijkhuizen

In de vandaag bekend gemaakte plannen voor een ander stelsel van inkomstenbelasting worden Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) zwaar gedupeerd. De commissie Van Dijkhuizen stelt voor om de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek af te schaffen. Volgens Stichting ZZP Nederland is dat desastreus voor ZZP’ers met een laag inkomen die straks netto € 300,- per maand moeten inleveren.

Een ZZP’er die een laag inkomen overhoudt aan zijn werkzaamheden moet hierdoor fors meer belasting gaan betalen. De aftrekposten die nu nog € 7280,- en € 2123,- bedragen zullen straks gewoon belast worden met 38% inkomstenbelasting waardoor er een inkomensdaling ontstaat van ca € 300,- netto per maand. Dat is een zeer fors bedrag voor mensen die hun uiterste best doen om in hun eigen inkomen te voorzien en vaak netto minder dan € 2000,- te besteden hebben.

 ZZP Nederland heeft brief gestuurd  

Inmiddels heeft Stichting ZZP Nederland samen met Zelfstandigen Bouw een brandbrief gestuurd naar de formateurs Rutte en Samson. Ook Tweede Kamerleden hebben de brief ontvangen waarin gewezen wordt op de desastreuse gevolgen van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.

Link: | brief aan Rutte en Samson |

ZZP’ers worden in economische crisis dubbel teruggepakt

Met name de groep zelfstandigen die door het beleid van de overheid gestimuleerd zijn om zelfstandig te worden vanuit een uitkering worden ernstig benadeeld. Deze mensen hebben na aandringen van overheidsinstanties besloten om desnoods tegen een laag bedrag zelf in hun inkomen te voorzien in plaats van de veilige haven van een uitkering te behouden. Deze mensen zijn “over de streep getrokken” door overheidsinstanties middels het voorspiegelen van belastingvoordelen om zo hun inkomen op peil te houden. Daarmee is de werkloosheid succesvol bestreden. Helaas worden deze hardwerkende mensen in de nieuwe plannen dubbel teruggepakt door het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Blijkbaar behoren deze mensen bij de groep vogelvrije mensen waarop met losse flodders kan worden geschoten.

De overheid maakt zich zorgen om de lage bescherming die ZZP’ers hebben in geval van arbeidsongeschiktheid. Voortdurend horen we het kabinet spreken over de noodzaak tot een hogere verzekeringsgraad, maar met deze nieuwe inkomensdaling zal voor veel zelfstandigen een verzekering onbetaalbaar worden.

Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor een eerlijker verdeling van belastingregels en wil dat de zelfstandigenaftrek gecompenseerd wordt in de MKB winstvrijstelling. Hiermee heeft men belastingvoordeel naarmate men winst maakt.

Fiscale oudedagsreserve

Dat de commissie het punt van de Fiscale oudedagsreserve (For) aanstipt is begrijpelijk en verdient aandacht. Veel zelfstandigen gebruiken de For als een aftrekpost zonder daar verder iets mee te doen. Men vergeet al snel dat de For uitstel van belastingbetaling is. Op het moment dat men het bedrijf stopt zal moeten worden afgerekend. Soms zelfs tegen een hoger belastingtarief dan wat de besparing heeft opgeleverd. Bovendien wordt het geld voor de For al snel voor andere zaken gebruikt dan voor een pensioenregeling en komt men in financiële moeilijkheden als er terugbetaald moet worden. De commissie wil alleen vrijstelling voor de For als het geld daadwerkelijk belegd wordt in een lijfrente. Stichting ZZP Nederland zou graag zien dat deze regeling verruimd wordt met andere faciliteiten zoals banksparen etc.

Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels actie ondernomen

Stichting ZZP Nederland verzet zich tegen de aangekondigde maatregelen. Weliswaar betreft het hier een voorstel, maar het rapport ligt wel op de onderhandelingstafel van het nieuw te vormen kabinet. Stichting ZZP Nederland heeft samen met Belfstandigen Bouw de betreffende personen een brief gestuurd met bezwaren ten aanzien van de eenzijdige financiële gevolgen voor de zelfstandigen. Dinsdag 23-10 volgt een publicatie van ZZP Nederland in het Financieel Dagblad

Link: | brief aan Rutte en Samson |

 

Deel deze pagina: