Hypotheek

Hypotheekadvies en bemiddeling

Huis kopen contract
Voordelig advies- en bemiddelingstraject
Duidelijk advies
Korte communicatielijnen
Gratis inventarisatie gesprek

ZZP Nederland biedt ook hypotheekadvies, aangezien wij van mening zijn dat het advies aan zelfstandigen gemiddeld genomen beter kan. Wij hebben specialisten in huis die je op een transparante wijze kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes. Of dit nu gaat om de aankoop van een woning, de mogelijkheden bekijken om gebruik te maken van de lage rentestand bij een bestaande situatie maar ook bij de aankoop van een woning voor verhuur.

ZZP Nederland biedt hypotheekadvies

De hypotheekrente is momenteel nog steeds laag en biedt veel kansen, ook voor zelfstandigen. Oversluiten is niet altijd de meest verstandige keuze, het is goed om je te laten adviseren wat de besparingsmogelijkheden zijn binnen de huidige situatie Je kunt hiervoor terecht bij onze adviseur.

Als ZZP Nederland zijn wij ook betrokken geweest bij diverse verbeteringen in de markt voor hypotheek verstrekking aan zelfstandigen, dit zullen wij uiteraard blijven doen.

Werkwijze

Het eerste contact zal via de website of telefoon worden gelegd. Daarna zal een kennismakingsgesprek worden ingepland waarin we de wensen en mogelijkheden inventariseren. Daarna zoeken we uit welke geldverstrekker het beste past bij de wensen en mogelijkheden. Voordat een daadwerkelijke aanvraag kan worden gedaan, zullen stukken worden verzameld en beoordeeld, daarna komen we, als alles goed is gegaan met een bindende offerte.

Inventarisatieadviesgesprek

Het aanvragen van een hypotheek start altijd met een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit inventarisatieadviesgesprek is, alleen als je bent aangesloten bij ZZP Nederland, geheel zonder kosten. De totale duur van een dergelijk gesprek is circa 30 minuten en zal telefonisch plaatsvinden met een van onze hypotheekadviseurs.

In dit gesprek wordt onze werkwijze uitgelegd en worden globaal jouw mogelijkheden bekeken en krijg je een gratis financieel dashboard aangeboden waarmee je makkelijk zelf inzicht kunt krijgen in jouw risico’s. Is het zinvol om voor jou een traject op te starten voor het verkrijgen van een hypotheek? Ook de mogelijkheden voor het oversluiten van jouw huidige hypotheek kunnen worden doorgenomen. 

Vaststellen ondernemersinkomen

Indien uit het inventarisatiegesprek blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om een hypotheek aan te vragen moet eerst jouw inkomen worden bepaald. ZZP Nederland Hypotheken is hiervoor een samenwerking aangegaan met overviewz, een erkend bedrijf om inkomensvaststellingen te verkrijgen die geldverstrekkers ook accepteren. Feitelijk komt het er op neer dat het inkomen uit jouw bedrijf van de laatste drie jaar wordt onderzocht, vastgesteld en gecertificeerd.

Voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een hypotheek ook mogelijk indien je nog geen drie jaar zelfstandig bent. Hiervoor worden de bedragen van de periode dat je inkomen uit loondienst had meegenomen in de berekening.

3 jaar ondernemer

Ook voor een hypotheek zonder NHG zijn er mogelijkheden indien je nog geen drie jaar ondernemer bent. De voorwaarden hiervoor hangen af van de diverse geldverstrekkers. De adviseur van ZZP Nederland Hypotheken zal hierin voor jou een selectie kunnen maken.

De opgestelde inkomensverklaring wordt door de meeste hypotheekverstrekkers geaccepteerd en is ook de basis voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De kosten voor het vaststellen van jouw inkomen bedragen, indien je bent aangesloten bij ZZP Nederland, € 225,- (excl. btw) voor de basisverklaring voor bepaling van het NHG toetsinkomen voor startende ondernemers.

Advies

Als de inkomensverklaring is opgesteld zal onze hypotheekadviseur contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken en om samen met jou te bepalen of het uiteindelijke hypotheek adviestraject kan worden gestart.

Nadat je opdracht geeft voor het adviestraject zal een van onze specialisten met je een gedetailleerde inventarisatie uitvoeren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar jouw financiële positie, fiscale positie, wensen en jouw toekomstverwachtingen. Voorts wordt gekeken of je voorzieningen hebt getroffen voor het geval je arbeidsongeschikt wordt, overlijdensrisico, pensioen etc.

Na deze inventarisatie zal de hypotheekadviseur alle gegevens verwerken en vervolgens tot een analyse komen. Hieruit volgt dan een adviesgesprek met de adviseur ten aanzien van de mogelijkheden voor de af te sluiten hypotheek. Vervolgens maak je de uiteindelijke keuze of je dit advies wilt opvolgen of daarvan wilt afwijken.

Bemiddeling

Als het gehele traject voor advies is afgesloten en er duidelijkheid is welke hypotheekvorm het beste bij je past, start het traject van het aanvragen van een passende offerte die voldoet aan de gestelde eisen zoals die in het adviestraject gezamenlijk zijn bepaald.

ZZP Nederland Hypotheken heeft met alle grote hypotheekaanbieders goede overeenkomsten gesloten. 

Nazorg en service

Na het afsluiten van jouw hypotheek kun je gaan verhuizen en genieten van je nieuwe woning. Of je hypotheek is overgesloten, waardoor je nu lagere maandlasten of een andere aflossingsvorm hebt. In alle gevallen is het voor jouw financiële zaken belangrijk om regelmatig te kijken naar veranderingen in jouw persoonlijke situatie of in de wet- en regelgeving omtrent hypotheken. Hiervoor kan je een Nazorg en Service Contract afsluiten zodat je altijd, gevraagd en ongevraagd verzekerd bent van de beste service voor jouw hypotheek en de laagste kosten voor je woonlasten. Het tarief voor het Nazorg en Service Contract is € 15,- inclusief btw per maand. Zonder contract wordt er een uurtarief € 90,- inclusief btw in rekening gebracht. 

Tarieven

  • Inventarisatiegesprek: gratis voor aangesloten zelfstandigen
  • Hypotheekinventarisatie, advies en bemiddeling vanaf € 1750,- 
  • Vaststellen ondernemersinkomen voor starters met NHG: € 225,- exclusief btw
  • Taxatie aan te kopen woning: vanaf € 585,- 
  • Taxatie voor aan te kopen woning inclusief bouwtechnische keuring: vanaf € 925,-
  • Energielabel tot 500 m3: € 350,-

Vrijblijvend afspraak maken

Wil je graag weten wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op voor het inplannen van een eerste inventarisatiegesprek: 050-7001952 of mail naar finadvies@zzp-nederland.nl
050-7001952 Contact opnemen
ondernemer aan het werk

Documenten

De vergelijkingskaart wordt je aangeboden door ZZP Nederland Verzekeringen om je te informeren over wie wij zijn, wat onze diensten zijn, hoe onze werkwijze is, de manier waarop wij worden beloond en de hoogte van onze beloning.

Op deze pagina