Inschrijven KvK

Waarom moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)?

Voor u een bedrijf kunt starten als ZZP'er moet u zich in veel gevallen inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Het is voor u als ondernemer van belang te weten met wie u te maken heeft, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake van een faillissement is. De Kamer van Koophandel beoordeelt tegenwoordig wat strenger of u zich wel of niet kunt inschrijven in het handelsregister. Het is verstandig om eerst even te bellen met de KVK of u zich kunt inschrijven.

Wat staat er in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)?

In het handelsregister staat vermeld wat een onderneming daadwerkelijk doet. Buiten wat elke onderneming daadwerkelijk doet, staat er nog veel meer informatie in het handelsregister, zoals:

 • de omvang van de onderneming
 • alle adressen van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen
 • het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres of correspondentieadres
 • de privéadressen van de eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of gevolmachtigde van de onderneming.
 • de gegevens van nevenvestigingen
 • de curator, bij een faillissement
 • eventuele andere ondernemingen op hetzelfde adres.

Kunnen buitenlanders zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Ja, in principe kan iedereen, Nederlander of buitenlander (ongeacht uit welk land) zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor inschrijving in het KvK is een burgerservicenummer en een bedrijfsadres noodzakelijk. Als u niet in Nederland woont, dient u ook het bewijs van domicilie in het buitenland mee te brengen, maar u hoeft geen privéadres in Nederland te hebben.

Wie moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Van straatventer tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. De Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. 

Tekst loopt onder door

ZZP Nederland helpt u op weg

ZZP’ers lopen bij het starten tegen allerlei vragen aan. Regels, Belastingen, BTW, opdrachten aangaan, contracten etc. Juist dan is het handig om gebruik te maken van de Helpdesk van ZZP Nederland. Zij leggen u op een eenvoudige wijze uit hoe alles werkt en beantwoorden iedere vraag.

Aansluiten bij ZZP Nederland

Waaraan moet u voldoen om in te kunnen schrijven bij de KvK?

 • de ondernemer verricht een 'regelmatige maatschappelijke werkzaamheid'
 • de werkzaamheden worden tegen betaling verricht
 • de ondernemer treedt zelfstandig op, voor eigen rekening en risico
 • de ondernemer treedt openlijk op, in concurrentie met andere ondernemers
 • de ondernemer neemt deel aan het economisch verkeer in een georganiseerd verband
 • er wordt winst of kostenbesparing als doelstelling gehanteerd

Wanneer moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Vanaf een week voor de start tot een week na de start van uw onderneming moet u zich inschrijven in het handelsregister. Ook als u hiermee te laat bent dient u zich alsnog in te schrijven. U bent als ondernemer er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in het handelsregister actueel en correct zijn.

Hoe kunt u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Voor een Eenmanszaak als rechtsvorm (voor de meeste ZZP'ers) dient u persoonlijk langs te komen bij de Kamer van Koophandel in uw regio. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. U heeft ook een inschrijfformulier nodig.

Minimumleeftijd voor ondernemers

Om ondernemer te worden dient u zich in te schrijven in het Handelsregister bij de kamer van Koophandel. De KvK hanteert hierbij een minimumleeftijd van 18 jaar. Bent u jonger,  klik dan hier.

Kosten inschrijving KvK

Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister, betaalt u vanaf 15 februari 2014 eenmalig € 50,- inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verschuldigd bij de eerste inschrijving van een onderneming of organisatie in het Handelsregister, maar ook bij een voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe onderneming of organisatie wordt ingeschreven. 

Wilt u meer informatie?

Als u meer informatie wilt over het inschrijven in het handelsregister dan kunt u terecht op de site van de Kamer van Koophandel.

Deel deze pagina: