Zzp'er vanuit uitkering

Eigen bedrijf starten als zzp'er vanuit een WW-uitkering

Het UWV biedt je diverse mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten terwijl je recht hebt op een uitkering. Je moet voordat je daadwerkelijk begint met de voorbereiding van een eigen bedrijf afspraken maken met je werkcoach. Let op: als je inschrijft bij Kamer van Koophandel zonder voorafgaand met je werkcoach te hebben overlegd zal jouw uitkering gestopt worden.


Starten met behoud van uitkering

Het UWV heeft een prachtige regeling bedacht voor mensen die met behoud van uitkering een bedrijf willen starten. Hiervoor heb je toestemming nodig van jouw UWV Werkcoach. Deze zal samen met jou je plannen beoordelen en een advies uitbrengen. Bij een positief advies mag je starten met jouw bedrijf voor een periode van 26 weken, terwijl je uitkering uitbetaald wordt als voorschot.  

Je ontvangt als je een akkoord hebt van jouw werkcoach om de startperiode aan te gaan, dan voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je alles doen wat nodig is voor jouw eigen bedrijf: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. Heb je recht op minder dan 26 weken WW? Dan kun je toch gebruikmaken van de startersregeling. Als je bijvoorbeeld nog maar 20 weken recht op WW hebt, krijgt je nog 20 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode hoeft je niet te solliciteren. Je mag tijdens de startperiode niet werken voor de werkgever waardoor je bent ontslagen. Na de startperiode kan je wel weer opdrachten aannemen van uw ex-werkgever.

Uitkering inleveren op basis van uren

Je kunt ook op een andere manier je bedrijf starten vanuit een uitkering. Je kiest er  dan vrijwillig voor om een gedeelte van je uitkering in te leveren. Hiervoor heb je geen toestemming nodig, je moet het wel te melden. Eigenlijk start je dan parttime een eigen bedrijf en jouw uitkering blijft gewoon doorlopen voor het aantal afgesproken uren. Voor de uren dat je een uitkering ontvangt houd je ook nog sollicitatieplicht.

ZZP Nederland vindt dit een zeer gevaarlijke en ongunstige regeling

Indien je minder uren besteedt aan je bedrijf dan was afgesproken is je uitkering niet meer terug te draaien, je verliest ieder recht op een terugkeer naar je uitkering.

Bovendien bestaat bij deze regeling het gevaar dat je meer uren gaat werken bij je eigen bedrijf dan dat bij het UWV is afgesproken. Helaas telt het UWV ook de uren mee die je besteedt aan administratie, reistijd, studie, acquisitie etc. Dus ook niet betaalde uren tellen mee bij het UWV. Dit werd vroeger niet goed gecommuniceerd door het UWV waardoor uitkeringsgerechtigden bij het UWV alleen de declarabele uren doorgaven, maar voor de Belastingdienst moet je om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek minstens 1225 uur per jaar aan je bedrijf besteden. Hierdoor zijn starters erg snel geneigd zoveel mogelijk uren te berekenen om aan 1225 uur te komen. Doordat de uitkeringsgerechtigden bij het UWV alleen de declarabele uren opgaven en bij de Belastingdienst alle uren, zat er bij controle verschil tussen de uren. Het UWV heeft hierdoor menig goedbedoelende starter veroordeeld wegens fraude. Na vele rechtszaken is dit voor veel zzp'ers teruggedraaid, maar er zijn nog steeds ondernemers die moeten vechten tegen het stigma van fraudeur.

Hoe de inkomsten in deze situatie worden verrekend met jouw uitkering is afhankelijk van de datum waarop je een WW-uitkering kreeg.

Situatie 1. Jouw WW-uitkering is gestart op of na 1 juli 2015

Als jouw uitkering is gestart op of na 1 juli 2015 dan bepaalt het UWV een fictief inkomen per maand op basis van je gewerkte uren. Dat fictieve inkomen is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar is een berekening.

Het fictieve inkomen wordt als volgt door het UWV berekend:

  • Het dagloon dat je in loondienst verdiende wordt omgerekend naar een uurloon.
  • Dit berekende uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat je als zelfstandige per maand werkt.

Je WW-uitkering wordt blijvend verminderd met het fictieve inkomen. Ook als je (tijdelijk) minder uren als zelfstandige werkt, wordt je WW-uitkering niet naar boven aangepast.

Situatie 2. Jouw WW-uitkering is gestart voor 1 juli 2015

In deze situatie kun je gebruik maken van de urenkorting. In deze situatie heb je geen toestemming nodig van jouw adviseur werk om uw bedrijf op te zetten.

Je geeft direct vanaf het begin aan het UWV door hoeveel uren je aan jouw bedrijf besteedt. Deze uren worden in mindering gebracht op je WW-uitkering. Het gaat hierbij om ALLE uren die je aan jouw bedrijf besteedt, behalve de reisuren naar jouw vaste werkplek.

Het UWV kijkt over een periode van 4 weken naar het gemiddeld aantal uren dat je aan je eigen onderneming besteedt. Het gemiddeld aantal uren dat je werkt, wordt definitief van jouw uitkering afgehaald. Werk je in een bepaalde periode minder uren, dan gaat je uitkering NIET omhoog.

Verzekeren via UWV

Wist je dat je je bij het UWV kunt verzekeren tegen inkomstenverlies door ziekte en arbeidsongeschiktheid? Het grote voordeel hiervan is dat een medische keuring niet is vereist. Je kunt bij het UWV een Ziektewetverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Let op: Meld je binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt. De vrijwillige verzekering gaat dan in 1 dag na het einde van de verplichte verzekering. Meer informatie vind je op de website van het UWV.

Deel deze pagina: