ZZP'er vanuit uitkering

Eigen bedrijf starten als ZZP'er vanuit een WW-uitkering

Het UWV biedt u diverse mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten terwijl u recht heeft op een uitkering. U dient voordat u daadwerkelijk begint met de voorbereiding van een eigen bedrijf afspraken te maken met uw werkcoach. Let op: indien u zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel zonder voorafgaand met uw werkcoach te hebben overlegd zal uw uitkering gestopt worden.


Starten met behoud van uitkering

Het UWV heeft een prachtige regeling bedacht voor mensen die met behoud van uitkering een bedrijf willen starten. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw UWV Werkcoach. Deze zal samen met u uw plannen beoordelen en een advies uitbrengen. Bij een positief advies mag u starten met uw bedrijf voor een periode van 26 weken, terwijl uw uitkering uitbetaald wordt als voorschot.  

U ontvangt als u een akkoord heeft van uw werkcoach om de startperiode aan te gaan dan voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alles doen wat nodig is voor uw eigen bedrijf: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. Heeft u recht op minder dan 26 weken WW? Dan kunt u toch gebruikmaken van de startersregeling. Als u bijvoorbeeld nog maar 20 weken recht op WW heeft, krijgt u nog 20 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode hoeft u niet te solliciteren. U mag tijdens de startperiode niet werken voor de werkgever waardoor u bent ontslagen. Na de startperiode kunt u wel weer opdrachten aannemen van uw ex-werkgever.

Uitkering inleveren op basis van uren

U kunt ook op een andere manier uw bedrijf starten vanuit een uitkering. U kiest er vrijwillig voor om een gedeelte van uw uitkering in te leveren. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, u dient het wel te melden. Eigenlijk start u dan parttime een eigen bedrijf en uw uitkering blijft gewoon doorlopen voor het aantal afgesproken uren. Voor de uren dat u een uitkering ontvangt heeft u ook nog een sollicitatieplicht.

ZZP Nederland vindt dit een zeer gevaarlijke en ongunstige regeling

Indien u minder uren besteedt aan uw bedrijf dan was afgesproken is uw uitkering niet meer terug te draaien, u verliest ieder recht op een terugkeer naar uw uitkering.

Bovendien bestaat bij deze regeling het gevaar dat u meer uren gaat werken bij uw eigen bedrijf dan dat bij het UWV is afgesproken. Helaas telt het UWV ook de uren mee die u besteedt aan administratie, reistijd, studie, acquisitie etc. Dus ook niet betaalde uren tellen mee bij het UWV. Dit werd vroeger niet goed gecommuniceerd door het UWV waardoor uitkeringsgerechtigden bij het UWV alleen de declarabele uren doorgaven, maar voor de Belastingdienst dient u om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek minstens 1225 uur per jaar aan uw bedrijf te besteden. Hierdoor zijn starters erg snel geneigd zoveel mogelijk uren te berekenen om aan 1225 uur te komen. Doordat de uitkeringsgerechtigden bij het UWV alleen de declarabele uren werden opgegeven en bij de Belastingdienst alle uren, zat er bij controle verschil tussen de uren. Het UWV heeft hierdoor menig goedbedoelende starter veroordeeld wegens fraude.

Hoe de inkomsten in deze situatie worden verrekend met uw uitkering is afhankelijk van de datum waarop u een WW-uitkering kreeg.

Situatie 1. Uw WW-uitkering is gestart op of na 1 juli 2015

Als uw uitkering is gestart op of na 1 juli 2015 dan bepaalt het UWV een fictief inkomen per maand op basis van uw gewerkte uren. Dat fictieve inkomen is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar is een berekening.

Het fictieve inkomen wordt als volgt door het UWV berekend:

  • Het dagloon dat u in loondienst verdiende wordt omgerekend naar een uurloon.
  • Dit berekende uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat u als zelfstandige per maand werkt.

Uw WW-uitkering wordt blijvend verminderd met het fictieve inkomen. Ook als u (tijdelijk) minder uren als zelfstandige werkt, wordt uw WW-uitkering niet naar boven aangepast.

Situatie 2. Uw WW-uitkering is gestart voor 1 juli 2015

In deze situatie kunt u gebruik maken van de urenkorting. In deze situatie heeft u geen toestemming nodig van uw adviseur werk om uw bedrijf op te zetten.

U geeft direct vanaf het begin aan het UWV door hoeveel uren u aan uw bedrijf besteedt. Deze uren worden in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Het gaat hierbij om ALLE uren die u aan uw bedrijf besteedt, behalve de reisuren naar uw vaste werkplek.

Het UWV kijkt over een periode van 4 weken naar het gemiddeld aantal uren dat u aan uw eigen onderneming besteedt. Het gemiddeld aantal uren dat u werkt, wordt definitief van uw uitkering afgehaald. Werkt u in een bepaalde periode minder uren, dan gaat uw uitkering NIET omhoog.

Verzekeren via UWV

Wist u dat u zich bij het UWV kunt verzekeren tegen inkomstenverlies door ziekte en arbeidsongeschiktheid? Het grote voordeel hiervan is dat een medische keuring niet is vereist. U kunt bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheids- verzekering (aov) afsluiten. Let op: u moet zich wel binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering bij UWV. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Deel deze pagina: