Belangenbehartiging

Subsidie zzp'ers in cultuur of ambachtslieden

Ben jij als zzp’er werkzaam in cultuurparticipatie en/of –educatie, beoefen je een ambacht of werk je met erfgoedvrijwilligers? Dan is deze regeling misschien wel iets voor jou. Je kan ook als instelling aanvragen als je veel met bovengenoemde zzp’ers of vrijwilligers werkt, om hen te ondersteunen.

Door de gevolgen van corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen. Deze regeling komt daar deels in tegemoet. Je kan binnen deze regeling subsidie aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. Zodat je nu, maar ook na corona volledig uitgerust bent voor de uitdagingen deze tijd. Zo kan je investeren in het behoud en de voortzetting van je werkpraktijk.

Wie kan aanvragen?

Wil je jezelf bijvoorbeeld bijscholen, professionaliseren, ontwikkelen, of je wil nieuwe vaardigheden opdoen? Jezelf artistiek en inhoudelijk ontwikkelen? Misschien wil je wel een training doen om je werkpraktijk digitaal beter te kunnen aanbieden, of met nieuwe doelgroepen leren werken, je ambachtschap verdiepen. Daar is deze regeling voor. Vanaf maandag 1 maart kun je aanvragen indienen. Lees alles over de regeling en de mogelijkheden hier.

Belangrijke criteria

  • Je wilt investeren in je persoonlijke inhoudelijke ontwikkeling en toekomst van je werkpraktijk
  • Je project start op z’n vroegst 13 weken na het indienen van je aanvraag en op z’n laatst 6 maanden na toekenning van de subsidie
  • Je kunt eenmalig aanvragen
  • Je levert een cv of portfolio (ambachtslieden) mee aan
  • Naast inhoudelijke activiteiten ook voor randvoorwaarden zoals digitalisering aanbod of didactische vaardigheden

Wanneer aanvragen?

Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 mrt 2021 ⁠t/m 31 mei 2021.

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Op deze pagina