De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 ingegaan en helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben.

Wat is de WHOA?

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het – kortweg - mogelijk dat schuldeisers, of een deel van de schuldeisers (en ja, ook de bank en de Belastingdienst) met behulp van de rechtbank kunnen worden gedwongen jouw schulden voor een gedeelte kwijt te schelden. Het WHOA-traject is echter niet eenvoudig, het dient ook tijdig aangevraagd te worden.

Voor alle ondernemers

De WHOA is bedoeld voor alle ondernemers. Of je onderneemt als zzp'er met eenmanszaak, of in de bv-vorm, het maakt niet uit.

Belangrijkste punten bij inzetten WHOA

  • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen.
  • Het doel van een akkoord moet zijn:
    • het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering weer financieel gezond is;
    • de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen, waarbij door het akkoord voor schuldeisers een beter resultaat behaald wordt dan met een faillissement.
  • Er moet een haalbaar en doordacht akkoord liggen.
  • De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.
  • Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen.

Meer over de WHOA

Op deze pagina