Belangenbehartiging

Regelingen voor zzp'ers tijdens corona

Let op: deze regelingen zijn inmiddels gestopt!
Wij hebben de belangrijkste elementen van de regelingen, die betrekking hebben op zzp'ers die getroffen zijn door de coronacrisis, op een rijtje gezet:

Inkomensvoorziening voor zzp’ers ten behoeve van levensonderhoud in de vorm van een uitkering. Was aan te vragen bij de woongemeente.
De Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) komt met enkele voorwaarden. Er moet minimaal 30% omzetverlies zijn, er moet sprake zijn van minimaal € 3000,- aan vaste lasten per kwartaal en er moet sprake zijn van een inrichting buitenshuis, of een vertrek m
Uitstel van belastingbetaling of verlaging van de voorlopige aanslag is mogelijk. 
Ruimere mogelijkheden om krediet aan te vragen via meerdere regelingen.
Een tegemoetkoming in de loonkosten. Aan te vragen via UWV.
Om niet in financiële nood te komen kan je in sommige gevallen uitstel van betaling aanvragen. Is er nog geen landelijke regeling voor uitstel waarvoor jij dat zou willen?
Ben jij als zzp’er werkzaam in cultuurparticipatie en/of –educatie, beoefen je een ambacht of werk je met erfgoedvrijwilligers? Dan is deze regeling misschien wel iets voor jou.
In de Kamerbrief van 9 december 2020 is aangegeven dat het kabinet opties zal verkennen om het (buffer)vermogen van startende bedrijven te versterken
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 ingegaan en helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben.
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was een noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.
Startte je tijdens de coronaperiode een mkb-onderneming? En was jouw omzet door de coronamaatregelen lager dan in het referentiekwartaal Q3 2021? Vraag dan nog snel de TVL voor starters aan.