Belangenbehartiging

Terugvordering Tozo, hoe zit dat?

Bij Tozo hoort een informatieplicht over je inkomen en een verklaring inkomen partner. De gemeente kan dit (achteraf) controleren en in sommige gevallen besluiten om (een deel van) de uitkering terug te vorderen. Hoe werkt dat?

 1. Je inkomen en/of het inkomen van je partner verandert, je informeert de gemeente daarover, de uitkering wordt eventueel aangepast.
   
 2. Je partner is werknemer en/of je bent zelf gedeeltelijk in loondienst. Als dit niet van toepassing is op jouw situatie, dan is onderstaande informatie niet relevant.
   
 3. Je hebt bepaalde loonbestanddelen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering) niet meegenomen in je verklaring over het maandinkomen. Je deed dit niet met opzet omdat je niet wist dat dit ook zou moeten worden meegenomen. De gemeente kan je geen boete opleggen wegens schending van de informatieplicht.
   
 4. De gemeente kan wel achteraf je verklaring controleren en deze loonbestanddelen alsnog meenemen. De kans dat dit gebeurt is klein, de kans dat dit nog in 2020 gebeurt is heel klein.
   
 5. Als de gemeente op basis van de controle een bedrag aan eventueel teveel betaalde uitkering terug zou willen vorderen, dan kan men het betreffende bedrag verhogen. De gemeente heeft namelijk over dat bedrag in 2020 al loonheffing en premies afgedragen. Deze al afgedragen loonheffing en premies worden dan bij jou in rekening gebracht.
   
 6. Dit is de gangbare werkwijze bij het terugvorderen van uitkeringsgelden. We kunnen daar nu niets aan veranderen. Als je dit overkomt, kun je dit bedrag in je belastingaangifte in mindering brengen.
   

Een Tozo-uitkering terugbetalen? Voorkom hoge kosten

Wanneer je een (deel van) een Tozo-uitkering moet terugbetalen is het belangrijk dat je dat zoveel mogelijk binnen het lopende kalenderjaar doet.

De gemeente is namelijk verplicht om na afloop van een kalenderjaar over de aan jou verleende bijstand voor levensonderhoud loonbelasting en premies volksverzekeringen te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst. De gemeente kan deze belasting en premies aan jou doorberekenen als je de vordering niet voor 31 december 2020 hebt terugbetaald. Het bedrag dat je moet terugbetalen wordt daardoor hoger. Het is het dus verstandig om in 2020 de vordering zoveel mogelijk terug te betalen.  

Je kunt de betaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen op de terugvordering misschien in 2021 terugkrijgen van de Belastingdienst; je krijgt een jaaropgave van de gemeente waarop zichtbaar is welke bedragen je als negatief inkomen kunt opgeven bij jouw aangifte inkomstenbelasting. Je moet hiervoor wel aangifte van uw inkomsten doen.