Belangenbehartiging

Uitstel algemeen

Om niet in financiële nood te komen kan je in sommige gevallen uitstel van betaling aanvragen. Is er nog geen landelijke regeling voor uitstel waarvoor jij dat zou willen? Ga dan in overleg met de andere partij. Wellicht kunnen ze meewerken aan uitstel van betaling of een betalingsregeling treffen.

Uitstel waterschapsbelasting

De mogelijkheid tot uitstel van waterschapsbelastingen geldt ook voor zzp'ers. Je kunt je melden bij het waterschap in jouw regio om uitstel aan te vragen of om een betalingsregeling te treffen.

Uitstel gemeente

Inmiddels werken veel gemeenten mee aan uitstel van betaling bijvoorbeeld voor de toeristenbelasting. Bij sommige gemeenten kan je zelfs kwijtschelding van sommige gemeentelijke belastingen aanvragen. Vraag bij je gemeente waar zij je allemaal mee kunnen helpen.

Regelingen banken

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

Uitstel of laten sluimeren verzekeringen

Verzekeraars willen ook graag meedenken en zijn bereid om betalingen tijdelijk op te schorten. Je kunt hiervoor bellen met je tussenpersoon en als je die niet hebt je verzekeraar.

Voor de AOV-premie is het bij veel verzekeraars mogelijk om je AOV te laten sluimeren. Neem hiervoor contact op met je tussenpersoon. Let op: er is tijdens het sluimeren géén dekking

Hypotheeklasten

Iedereen die een hypotheek met NHG heeft afgesloten en de hypotheeklasten niet kan dragen vanwege de coronacrisis, krijgt ruimte om maximaal 9% van het hypotheekbedrag aan achterstand op te lopen met behoud van NHG. Lees meer.

Op deze pagina