Kennisbank

Btw-vrijgestelde beroepen en diensten

belasting vrijgesteld

De belasting toegevoegde waarde (btw), ook wel omzetbelasting genoemd is de belasting die wordt geheven bij de verkoop van goederen en diensten en wordt betaald door de consument die de goederen of diensten heeft aangeschaft. Er zijn echter sommige beroepen en diensten vrijgesteld van btw.

De volgende branches en bedrijfsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw:

Bij vrijstelling geen voorbelasting

Een belangrijk gevolg van de vrijstelling is dat je de btw op inkopen, kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties niet als voorbelasting mag aftrekken. Dus bijvoorbeeld: je schaft als journalist een laptop aan, dan mag je de btw van deze laptop niet aftrekken als voorbelasting omdat je deze laptop gebruikt voor je diensten die zijn vrijgesteld van btw.

Ook kloppende administratie nodig voor vrijstelling

Voor de Belastingdienst is het belangrijk dat je altijd een goede administratie bijhoudt van de prestaties die je levert, óók als je als prestaties als zzp'er gedeeltelijk of volledig vrijgesteld zijn van btw. Je moet namelijk kunnen aantonen dat de prestaties of diensten die je hebt geleverd vrijgesteld zijn. Dit doe je bijvoorbeeld door een duidelijke en overzichtelijke beschrijving te hebben van alle vrijgestelde diensten en prestaties die je hebt geleverd. 

Vrijstelling is niet hetzelfde als 0% btw-tarief

Let op: een vrijstelling van btw is niet hetzelfde als het 0% btw-tarief. Met het 0% btw-tarief heb je namelijk recht op aftrek van voorbelasting, en met ‘vrijstelling van btw’ niet. Dus stel je als zzp’er een factuur op voor de door jouw geleverde diensten of prestaties, geef dan aan dat het door jou berekende bedrag is ‘vrijgesteld van btw’ en reken niet een btw-tarief van 0%. Het 0%-tarief geldt namelijk voor ondernemers die zakendoen met het buitenland.

Op deze pagina