Heffingskorting belastingen

Belastingen (Algemeen)

Heffingskortingen gelden ook voor zzp'er

Heffingskortingen zijn geen aftrekposten maar een directe korting op het te betalen belastingbedrag en gelden veelal ook voor zzp’ers. De heffingskorting wordt rechtstreeks afgetrokken van het te betalen bedrag. Indien je een laag inkomen hebt kan het zijn dat de heffingskorting waar je voor in aanmerking komt aan jou wordt uitbetaald. De korting kan nooit meer zijn dan de belasting die je moet betalen. Ook zelfstandigen komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking.

De belangrijkste zijn:

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Tot en met een belastbaar inkomen van € 20.384 (2019) uit werk en woning bedraagt de algemene heffingskorting  € 2.477. Vanaf een inkomen van € 20.384 (2019) wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting daalt tot nihil voor de hogere inkomens. Partners hebben allebei recht op heffingskorting. 

Arbeidskorting

Arbeidskorting is geen echte ondernemersaftrek, maar wordt door veel zelfstandigen vaak vergeten. Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor iedereen die inkomen heeft uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Dit inkomen moet worden verdiend met tegenwoordige arbeid. Deze korting is afhankelijk van het inkomen, minimaal € 0 en maximaal € 3.399 (2019). Het maximum bedrag van € 3.399 wordt verlaagd met 6% van het arbeidsinkomen boven de € 34.060 (2019). Voor AOW-leeftijd en ouder zijn de bedragen lager. 

Werkbonus

De werkbonus wordt sinds 1 januari 2015 uitgefaseerd en is per 2018 geheel afgeschaft. 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Dit is een korting voor minstverdienende partners of alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het kind dient bij je op jouw adres te zijn ingeschreven. Het basisbedrag van deze heffingskorting is 11,450% x (arbeidsinkomen - € 4.993) (2019) indien met werken een arbeidsinkomen van minimaal € 4.993 (2019) wordt verdiend.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019

 


Gerelateerd product

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Alleenstaande-ouderkorting

Deze korting is per 1 januari 2015 komen te vervallen.

Op de website van de Belastingdienst vindt je nog meer heffingskortingen o.a. ouderschapsverlofkorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, korting voor groene beleggingen.

Deel deze pagina: