(050) 700 1950
Stuur een bericht

Heffingskorting belastingen

Belastingen (Algemeen)

Heffingskortingen gelden ook voor ZZP'er

Heffingskortingen zijn geen aftrekposten maar een directe korting op het te betalen belastingbedrag en gelden veelal ook voor ZZP’ers. De heffingskorting wordt rechtstreeks afgetrokken van het te betalen bedrag. Indien u een laag inkomen heeft kan het zijn dat de heffingskorting waar u voor in aanmerking komt aan u wordt uitbetaald. De korting kan nooit meer zijn dan de belasting die u moet betalen. Ook zelfstandigen komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking.

De belangrijkste zijn:

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Vanaf een inkomen van € 19.822 (2015) wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan -ongeacht de hoogte van het belastbare inkomen uit werk en woning - niet lager worden dan € 1.32 (vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd € 685). Partners hebben allebei recht op heffingskorting.

Arbeidskorting

Arbeidskorting is geen echte ondernemersaftrek, maar wordt door veel zelfstandigen vaak vergeten. Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor iedereen die inkomen heeft uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Dit inkomen moet worden verdiend met tegenwoordige arbeid. Deze korting is afhankelijk van het inkomen, minimaal € 184 en maximaal € 2.097. Voor AOW-leeftijd en ouder zijn de bedragen lager.

Werkbonus

De werkbonus vervalt vanaf 1 januari 2015. Dat geldt alleen voor mensen die op dat moment nog 61 jaar moeten worden.Net als arbeidskorting is de werkbonus een korting voor mensen, die inkomen hebben uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. De werkbonus bedraagt, als men minstens 100% van het minimumloonbedrag verdient en maximaal 120%, € 1.119. Indien uw inkomen hoger is dan 120% van het minimumloonbedrag wordt de korting al snel veel lager.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Dit is een korting voor minstverdienende partners of alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het kind dient bij u op uw adres te staan ingeschreven en uw arbeidsinkomen dient hoger te liggen dan € 4.847 (2015). Indien uw inkomen lager is ontvangt u niets, tenzij u in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, dan heeft u recht op een korting van €1.033.

Voor elke euro die meer wordt verdiend dan € 4.857 (2015) loopt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 4% op tot maximaal € 2.152.


Gerelateerd product


Alleenstaande-ouderkorting

Deze korting is per 1 januari 2015 komen te vervallen.

Op de website van de Belastingdienst vindt u nog meer heffingskortingen o.a., Ouderschapsverlofkorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, korting voor groene beleggingen.

Deel deze pagina: