Kennisbank

Wet Huis voor Klokkenluiders

klokkenluider

Vanaf 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders ingegaan. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. In eerste instantie was deze wet niet geschikt voor zzp’ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs. Maar na enkele aanpassingen vallen nu ook zzp’ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs onder deze wet.

Wat kan je melden?

Een ieder die denkt dat er wat mis is in de organisatie waar hij werkt kan een melding doen. Nadat een interne melding is gedaan bij de opdrachtgever kan hij een melding doen bij een externe instantie, zoals Speak Up. Dit platform handelt als een intern kanaal voor de organisatie. Een melding doen kan ook bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders. Voorwaarde is wel dat de melder zelf de misstanden heeft ervaren en niet een melding doet op basis van geruchten of andermans verhalen.

Waar moet de misstand betrekking op hebben?

Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:

  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de aantasting van het milieu
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Verbod op benadeling van de werknemer

Vanuit de Wet huis voor klokkenluiders is er beoogd dat de melder niet benadeeld mag worden. Benadeling kan zijn dat de opdracht ineens wordt stopgezet, of dat een opdracht ineens niet wordt verlengd.

Meer informatie en advies kan worden ingewonnen bij particuliere integriteitsplatforms of bij het Huis voor klokkenluiders.

Op deze pagina