ZZP klussen in België

Buitenland

Wanneer u als Nederlandse zzp’er ook klussen in België wilt uitvoeren zijn er wel enkele regels die u in acht moet nemen:

Limosa melding

Iedere zzp’er of zelfstandige die tijdelijk in België een zelfstandige activiteit gaat uitvoeren, maar niet in België woonachtig is dient zich te registeren bij Limosa. Dit is een nieuwe wet in België (sinds 1 april 2007). Met Limosa wil de Belgische overheid een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten in België. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan hun rechten en arbeidsvoorwaarden.

U kunt zich aanmelden via www.limosa.be. De aangifte bestaat uit maximaal 7 stappen. Het duurt ongeveer 5 minuten om de aangifte van één persoon te doen. Onmiddellijk na de aangifte drukt u het ontvangstbewijs “Limosa-1” af. Dit is het bewijs dat u een melding heeft gedaan.

Bij het aangaan van opdrachten door een Nederlandse zzp’er dient de Belgische opdrachtgever u te vragen naar uw Limosa meldingsbewijs, doet hij dat niet dan is uw opdrachtgever strafbaar. U dient uw Limosa melding altijd bij u te hebben. Wilt u meer weten over de Limosa, dan kunt u bellen of e-mailen.

Limosa

Van maandag tot vrijdag van 7u tot 20u

+32 2 788 51 57

limosa@eranova.fgov.be

Vereenvoudigde Limosa melding

Wanneer u regelmatig in meerdere landen werkt, volstaat een vereenvoudigde Limosa-melding. U hoeft slechts één melding te doen die een volledige periode van 12 maanden dekt. Noch het uurrooster, noch de plaats van tewerkstelling moet worden omschreven. Na 12 maanden kunt u een nieuwe Limosa-melding doen, opnieuw voor maximaal 12 maanden.

Let op: Deze vereenvoudigde Limosa-melding kan niet gebruikt worden voor activiteiten in de bouwsector of in de interim-sector.

Belastingen

Diensten zijn in principe belast in het land waar de dienstverlener woont of is gevestigd. Op deze regel bestaat een groot aantal uitzonderingen. Een aantal diensten is onbelast. Over de voor deze diensten ontvangen vergoeding hoeft u geen BTW af te dragen. Diensten die u verricht voor ondernemers of afnemers buiten de EU kunnen belast zijn in het land waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd.

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)

Vanuit Nederland: 0800 - 024 12 12

Btw tarieven België

Het normale BTW-tarief in België bedraagt 21 procent. Daarnaast bestaan er verlaagde tarieven van 12, 6, 1 en 0 procent. Vergeet niet dat de wetgeving een hele reeks uitzonderingen en bijzondere regelingen bevat!

0% op Dagbladen en bepaalde Weekbladen
1% op Goud en Munten
6% op onder meer Landbouwproducten, bepaalde Voedingsmiddelen en Waterdistributie, bepaalde Geneesmiddelen, Boeken, Tijdschriften, Kunstvoorwerpen, Personenwagens en Personenvervoer, bepaalde diensten, enz.
12% op onder meer bepaalde vaste Brandstoffen en op de sociale huurwoningen
21% op alle goederen en diensten welke onderworpen zijn aan de BTW en die niet elders zijn opgesomd.

Wanneer betaal ik in België inkomstenbelasting?

Is uw bedrijf in België gevestigd of bent u in België als zelfstandig ondernemer ingeschreven, dan betaalt u in België belasting over de winst die u met uw activiteiten in België maakt.

Dit geldt ook als u in België beschikt over een vaste inrichting van waaruit u het werk doet. U betaalt dan in België belasting over de winst die aan deze vaste inrichting is toe te rekenen. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Meer hierover leest u hier

Deel deze pagina: