Kennisbank

Zzp klussen in België

Vlag België

Wanneer je als Nederlandse zzp’er ook klussen in België wilt uitvoeren zijn er wel enkele regels die je in acht moet nemen:

Limosa melding 

Iedere zelfstandige die tijdelijk of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen een risicosector (bouw, vlees- of schoonmaaksector) in België komt uitoefenen, maar die er niet permanent verblijft of is gevestigd, ongeacht of hij/zij onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, moet een Limosa-melding doen. Met Limosa wil de Belgische overheid een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten in België. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan hun rechten en arbeidsvoorwaarden.

Limosa Contact

Van maandag tot vrijdag van 7:00 uur tot 20:00 uur
+32 2 788 51 57 E-mailbericht
Notitieblokje schrijven bureau

Vereenvoudigde Limosa melding

Wanneer je regelmatig in meerdere landen werkt, volstaat een vereenvoudigde Limosa-melding. Je hoeft slechts één melding te doen die een volledige periode van 12 maanden dekt. Noch het uurrooster, noch de plaats van tewerkstelling moet worden omschreven. Na 12 maanden kan je een nieuwe Limosa-melding doen, opnieuw voor maximaal 12 maanden.

Let op: Deze vereenvoudigde Limosa-melding kan niet gebruikt worden voor activiteiten in de bouwsector of in de interim-sector.

Belastingen

Diensten zijn in principe belast in het land waar de dienstverlener woont of is gevestigd. Op deze regel bestaat een groot aantal uitzonderingen. Een aantal diensten is onbelast. Over de voor deze diensten ontvangen vergoeding hoef je geen btw af te dragen. Diensten die je verricht voor ondernemers of afnemers buiten de EU kunnen belast zijn in het land waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd.

Verzekeren / A1-verklaring

Je doet er verstandig aan om bij je verzekeraar te controleren of je dekking hebt als je in het buitenland werkt.  Woon je al zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld zzp’er) in Nederland en ga je in België werken? In een aantal situaties moet je dan een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als je normaal gesproken in Nederland werkt en tijdelijk in België een opdracht gaat uitvoeren. Of als je gelijktijdig in België en in één of meer andere landen gaat werken. Ga je uitsluitend in België werken, dan hoef je geen A1-formulier aan te vragen.

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar je moet bewijzen dat je sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land dan waar je werkt.

Een A1 aanvragen doe je bij de Sociale Verzekeringsbank.

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800 - 024 12 12 (vanuit Nederland)
laptop document invullen werken met MS

Btw tarieven België

Het normale btw-tarief in België bedraagt 21 procent. Daarnaast bestaan er verlaagde tarieven van 12, 6, 1 en 0 procent. Vergeet niet dat de wetgeving een hele reeks uitzonderingen en bijzondere regelingen bevat!

  • 0% op dagbladen en bepaalde weekbladen
  • 6% op alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn om een normaal te kunnen leven. Dit btw-tarief in België geldt dus voor levensnoodzakelijke producten zoals voeding, personenvervoer en landbouwdiensten
  • 12% op producten en diensten die consumenten vaak in het dagelijkse leven gebruiken, maar die niet tot de basis gerekend worden
  • 21% op alle goederen en diensten welke onderworpen zijn aan de btw en die niet elders zijn opgesomd.

Wanneer betaal ik in België inkomstenbelasting?

Is jouw bedrijf in België gevestigd of ben je in België als zelfstandig ondernemer ingeschreven, dan betaal je in België belasting over de winst die je met je activiteiten in België maakt.

Dit geldt ook als je in België beschikt over een vaste inrichting van waaruit je het werk doet. Je betaalt dan in België belasting over de winst die aan deze vaste inrichting is toe te rekenen. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Meer hierover lees je hier

Op deze pagina