Verzekeringen via ZZP Nederland

Diensten

Als zzp’er loop je dagelijks risico’s die soms niet te overzien zijn. Het vervelende is dat je er pas achterkomt als het al te laat is. Maar alles te verzekeren is niet altijd nodig, ondernemen is zaken doen voor eigen rekening en risico. Maar een aantal verzekeringen afsluiten is wel erg verstandig. Bedenk wel dat verzekeringen die u privé heeft afgesloten geen enkele dekking geven voor uw werkzaamheden als zelfstandige.

Eigen verzekeringsadviseurs, uitsluitend voor aangesloten zelfstandigen

ZZP Nederland heeft een eigen verzekeringskantoor in huis met volledige vergunning. Niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat adviseren onze mensen u objectief op ieder gebied van verzekeren. Voorop staat een duidelijke voorlichting, op een wijze die past binnen het beleid van belangenbehartiger ZZP Nederland: Nuttig, Betaalbaar en Transparant. 

Privé verzekeringen dekken geen zakelijke gebeurtenissen

Veel zelfstandigen denken dat ze al verzekerd zijn voor aansprakelijkheid omdat ze al een WA verzekering en een rechtsbijstandverzekering hebben voor hun gezin. Maar privé verzekeringen geven geen enkele dekking bij schade die is ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden.

Tekst loopt door onder groen vlak.

U wilt advies maar bent niet aangesloten?

Sluit u dan nu aan bij ZZP Nederland voor slechts € 22,50 per 12 maanden excl. btw

Aansluiten bij ZZP-Nederland

Later is al lang begonnen

Veel zelfstandigen starten als ondernemer en denken zich later wel eens te gaan verzekeren. Op zich een logische gedachte; bij het starten moet je op de kosten letten. Veelal worden verzekeringen even “vergeten” en dat kan wel eens vervelend uitpakken. Als u gaat starten neem dan in ieder geval de basisverzekeringen zoals aansprakelijkheid, rechtsbijstand en als het even kan ook arbeidsongeschiktheid.

Niet alleen prijs is bepalend, dekking is ook belangrijk

Bij het afsluiten van een verzekering wordt veelal uitsluitend op de prijs gelet in plaats van de exacte dekking. Een goedkope polis lijkt leuk totdat bij een schade blijkt dat dit buiten de dekking valt. Polisvoorwaarden van verzekeraars zijn zonder een gedegen opleiding veelal niet te lezen, door de brij van juridische termen. ZZP Nederland Verzekeringen zorgt vanuit de positie als belangenbehartiger voor duidelijkheid.

Voordeel via ZZP combipakketten

U kunt uit het grote aanbod van verzekeringen een individuele keus maken en per verzekering afsluiten, maar er zijn ook kant- en klare pakketten, afgestemd op uw werkzaamheden. Deze voordelige pakketten bevatten altijd een verzekering voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris, en afhankelijk van het beroep een of meer aanvullende verzekeringen. De combinatie maakt het pakket aantrekkelijk geprijsd, bovendien heeft u altijd één aanspreekpunt bij schade. 

Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits u daarvoor aansprakelijk bent. Deze verzekering is te vergelijken met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De verzekering dekt geen schade voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen als u schade toebrengt aan materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen dan is dit niet gedekt. Wel is er dekking voor schade die u aan andermans zaken of personen toebrengt. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Voor ZZP’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Als een advies verkeerd uitpakt, of als u als ZZP’er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij uw opdrachtgever dan kan de schade al snel oplopen.

De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming

Rechtsbijstand voor bedrijven (RVB)

Een rechtsbijstandverzekering voor ZZP’ers dekt de kosten voor juridische bijstand. Een privé rechtsbijstand verzekering dekt geen enkele schade voor zakelijke aangelegenheden. Indien u in een zakelijk conflict raakt waarbij u juridische bijstand moet inschakelen is dit gedekt door de verzekering. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook juridisch advies en een incassoservice. Ook conflicten met leveranciers en afnemers vallen onder de dekking van de verzekering. ZZP Nederland Verzekeringen heeft meerdere aanbieders voor een rechtsbijstandverzekering. Constructie/montageverzekering (CAR)

In de technische beroepen zoals bouw en montage is de kans op schade aan de werkzaamheden veel groter dan in andere beroepen. U kunt dit afdekken met een Construction Allrisk verzekering. Dit is een uitgebreidere versie van een AVB. Met een CAR verzekering is ook de schade aan het bouwwerk zelf verzekerd. ZZP Nederland Verzekeringen heeft een uniek aanbod voor de aangesloten zelfstandigen.Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

ZZP’ers die ziek worden hebben geen inkomen en geen recht op ziekengeld. Het enige dat overblijft is een BBZ uitkering op bijstandsniveau. Daar wordt u niet vrolijk van. Veelal bent u en uw gezin afhankelijk van uw inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een oplossing bieden. Hiermee vangt u terugval in inkomen op tijdens een langere periode van ziek zijn. ZZP Nederland biedt u diverse, veelal betaalbare, opties aan. Startende ondernemers kunnen binnen 13 weken na de start kiezen voor een voortzetting bij UWV. Bel onze adviseurs voor meer informatie hierover.


* Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij ZZP Nederland.  Eerst aansluiten (slechts € 22,50 p/j)

Deel deze pagina: