Nieuws

Aanpassingen steunpakket voor zzp’ers in vierde kwartaal 2021

Logo Rijksoverheid

Sinds 12 november jl. zijn weer nieuwe coronamaatregelen van kracht. Dit houdt voor sommige zzp’ers wederom in dat ze geen of minder omzet kunnen genereren. De overheid heeft daarom besloten een aantal aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal door te voeren. Het kabinet trekt voor de aanpassingen aan het steunpakket 1,3 miljard euro uit.

Wat gaat er zoal worden aangepast? De reeds aangekondigde Vaste Lasten nachthoreca (VLN)-regeling wordt verbreed, ondersteuning aan evenementen en aan de sport worden verruimd, en worden er middelen vrijgemaakt voor de land- en tuinbouw. Deze regelingen worden hieronder kort toegelicht.

De aanpassingen

VLN-regeling wordt TVL
Het kabinet past de naam van VLN-regeling aan naar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021. Daarnaast wordt de omzetverliesdrempel verlaagd. Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen. Hier staat de gehele regeling

Ondersteuning voor evenementen
Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona, loopt tot eind 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.
 

Ondersteuning voor de culturele sector

Het kabinet heeft aangekondigd dat van 13 november tot 4 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen plaats kunnen vinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte. Om instellingen die te maken hebben met deze beperkende maatregelen tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen indien zij aan de voorwaarden voldoen, ook aanspraak kunnen maken op de TVL Q4 2021. Voor de verruiming van de suppletieregeling stelt het kabinet aanvullend 16,5 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 3 weken.

Vangnet zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen is inkomensondersteuning beschikbaar. Zij kunnen, indien zij aan de voorwaarden voldoen, een beroep doen op het reguliere vangnet van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz is tijdelijk vereenvoudigd om de overgang van de Tozo naar het Bbz per 1 oktober 2021 voor gemeenten beter uitvoerbaar te maken. De Tozo zal voorlopig niet meer worden toegepast, daarvoor is de Bbz nu weer actief.

Aanvullende ondersteuning voor de sport

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar voor de periode 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Bron
Rijksoverheid
Geplaatst op 16 november 2021