Nieuws

Belastingdienst stuurt brief: ZZP Verpleegkundigen vrijgesteld van btw

Staatssecretaris Wiebes bericht over standpunt btw in zorg na uitspraak Hoge Raad: verpleegkundigen vrijgesteld van BTW mits…

Afbeelding
De door ZZP Nederland ondersteunde (en gewonnen) rechtszaken over ZZP’ers in de zorgsector hebben ertoe geleid dat staatssecretaris Wiebes een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de nieuwe situatie.

In deze brief kondigt hij aan dat alle zelfstandige werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als gezondheidskundige diensten vrijgesteld zijn van btw. 

Wiebes schrijft in zijn brief dat de uitspraken van de Hoge Raad grote gevolgen hebben: “De uitspraak van de Hoge Raad betekent een fundamentele wijziging voor de behandeling van ZZP’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten. Vanaf datum van dit arrest zijn ZZP’ers en maatschappen vrijgesteld van BTW voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging.

Voorwaarde is wel dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling. “

Stichting ZZP Nederland is blij met het feit dat het ministerie eindelijk toegeeft dat de btw-plicht voor zelfstandigen in de zorgsector niet correct was. Duizenden mensen hebben een fors deel van hun inkomen moeten inleveren omdat opdrachtgevers niet bereid waren de tarieven te verhogen waardoor de zelfstandige dit uit zijn uurtarief moest betalen.

Vrijstelling vanaf 13 juni 2014

Het is een beetje tegenvallend dat de staatssecretaris de ingangsdatum van de teruggedraaide maatregel pas laat ingaan op de datum van de uitspraak van het Hof. Dat zou betekenen dat ZZP’ers pas vanaf 13 juni 2014 zijn vrijgesteld van btw. Het zou de Belastingdienst sieren als ze de maatregel terugdraait en gewoon de ten onrechte betaalde btw retourneert aan de ZZP’ers. Immers, de aan de ziekenhuizen berekende btw kan niet worden teruggevorderd door de ziekenhuizen omdat deze een btw-vrijstelling hebben. Bovendien is er geen enkele opdrachtgever die het tarief van de ZZP’er verhoogd met de btw heeft geaccepteerd. Deze 21% btw is door de ZZP’er uit eigen zak betaald.

Terugvragen van ten onrechte afgedragen btw

Voor wat betreft de bij ZZP Nederland aangesloten zelfstandigen, die hebben destijds allemaal het advies gekregen om bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst tegen de btw-heffing. Zij kunnen op grond van deze uitspraak de door hun betaalde btw terugvragen. Een voorbeeldbrief kunt u via de links onder aan deze pagina terugvragen.

Alleen voor ziekenhuizen?

In de brief spreekt de staatssecretaris specifiek over vrijstellingen voor overeenkomsten met een ziekenhuis. Dat lijkt ons niet terecht. In de uitspraak in het hoger beroep heeft het Hof over “diensten verricht op het gebied van gezondheidskundige verzorging van de mens”. Dat de Staat hiertegen in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad en in het ongelijk is gesteld doet niet ter zake. Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels via een brief naar de staatssecretaris gereageerd met het verzoek of men de btw-vrijstelling breder wil uitleggen conform de uitspraak van het hoger beroep en niet alleen beperken voor diensten verricht aan een ziekenhuis. Ook heeft ZZP Nederland de staatssecrretaris gevraagd om alle onterecht geheven btw in de zorgsector terug te betalen.

Overzicht vrijstellingen

Er heerst inmiddels grote onduidelijkheid over wat nu wel en wat nu niet is vrijgesteld. We hebben voor de aangesloten zelfstandigen een overzicht op onze website gemaakt die u in het  besloten deel (alleen toegankelijk voor abonnees) kunt inzien.| Zie overzicht |

Links: | uitspraak cassatie | voorbeeldbrief teruggave btw (alleen voor abonnementhouders) | Brief naar staatssecretaris |

Bron
Tweede Kamer
Geplaatst op 9 juli 2014