Bevallingsuitkering met terugwerkende kracht?

Let op! Dit artikel is verouderd; mogelijk is de inhoud van het artikel niet meer actueel.
Stichting ZZP Nederland

Door een gewonnen rechtszaak van een ondernemer die in de periode tussen augustus 2004 en het voorjaar van 2008 bevallen is, hebben wellicht alle vrouwen die in die periode zwanger waren recht op een bevallingsuitkering met terugwerkende kracht. Hierover is momenteel nog geen duidelijkheid, ondanks dat rechtbank Midden Nederland de dames in het gelijk heeft gesteld. De vraag is nu of de uitspraak van de rechtbank voor alle vrouwen die in voornoemde periode bevallen zijn gaat gelden, of dat de uitspraak alleen geldt voor de ondernemer die de rechtszaak heeft gewonnen.

UWV en Sociale Zaken

Het UWV die de uitkering uit zou moeten voeren zegt hierover het volgende:

 ‘UWV gaat nu met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog een zwangerschapsuitkering te betalen. Zodra wij hierover meer informatie hebben, kunt u dit lezen op uwv.nl.’

Hiaat

Momenteel hebben zwangere vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn recht op de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ)-uitkering die wordt verzorgd door het UWV. Maar dit is niet altijd zo geweest, want tussen 2004 en 2008 was deze voorziening er niet. Op 1 juli 2004 werd de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) afgeschaft en op 4 juni 2008 werd de ZEZ ingesteld. Voor de tussenliggende periode was er gek genoeg geen enkele uitkering voor zwangere zelfstandigen.

VN-Vrouwenverdrag

Deze gewonnen rechtszaak heeft veel voeten in aarde gehad. Meerdere rechtszaken tot de Hoge Raad aan toe leverden geen positieve uitkomst op. Volgens de rechter heeft het UWV het VN-Vrouwenverdrag geschonden. Eerder kreeg de vrouwelijke ondernemer ook gelijk van het VN-comité voor het uitbannen van discriminatie van vrouwen (CEDAW). Dat oordeelde op basis van het VN-Vrouwenverdrag dat de vrouwen recht hadden op een uitkering.

Update:

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen

Deel deze pagina: