Staat moet zwangere ZZP'ers compenseren

De Telegraaf

Over periode 2004-2008 toch uitkering destijds zwangere zzp'ers

De Nederlandse Staat blijkt toch voor een uitkering te moeten zorgen voor zwangere zelfstandigen. Dat is de uitspraak van het comité dat gaat over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag (Cedaw). Er was een procedure aangespannen door Proefprocessenfonds Clara Wichmann om betaling af te dwingen van de Zelfstandig en Zwanger(ZEZ)-uitkering over de periode 2004-2008, de periode waarin de ZEZ-uitkering niet van kracht was.

Momenteel hebben zwangere vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn recht op de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ)-uitkering die wordt verzorgd door UWV. Maar dit is niet altijd zo geweest, want tussen 2004 en 2008 was deze voorziening er niet. De Hoge Raad oordeelde in 2011 dat de Staat geen plicht had om betaald zwangerschapsverlof voor hen te regelen. Hierop is het Proefprocessenfonds Clara Wichmann een klachtenprocedure begonnen, die leidde tot de uitspraak van het Cedaw.

In het VN-Vrouwenverdrag staat in artikel 11 dat geeft niet alleen werkneemsters maar ook zwangere zelfstandigen het recht op een uitkering tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. De Staat moet binnen 6 maanden laten weten aan het Cedaw laten weten welke actie ze heeft ondernomen.

| ZEZ-regeling |

Update:

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen

Deel deze pagina: