Bijeenkomst ZZP Nederland btw en zorg groot succes

Stichting ZZP Nederland

Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) zegt steun toe

Stichting ZZP Nederland heeft 14 oktober jl. een bijeenkomst voor ZZP’ers in de zorgsector georganiseerd. Aanleiding hiervoor was de uitspraak van het gerechtshof op 4 oktober waarin een zelfstandige in het gelijk werd gesteld in het hoger beroep vs. de Belastingdienst in de eis tot btw-plicht.

Veel kritische vragen

Het proces en de succesvolle uitspraak hebben veel vragen opgeroepen. Dat bleek ook uit de hoge opkomst van afgelopen maandag. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en onze raadsman mr. Van Esch werden bestookt met kritische vragen. Pieter Omtzigt geeft aan de btw-plicht in de zorg onterecht te vinden en is van plan hierover Kamervragen te gaan stellen. Hij zal zich actief inzetten voor de ZZP’er in de zorg. Raadsman mr. Van Esch heeft o.a. inzicht gegeven in welke gevolgen de uitspraak van het Gerechtshof kan hebben voor zelfstandigen in de zorg. Uiteraard is er ook gesproken over wat nu te doen staat voor de gedupeerde zelfstandigen.

Bij de bezoekers van de avond waren veel vragen over welke beroepsgroepen wel en niet onder de Wet BIG vallen en de btw-gevolgen hiervan. Ronald van Esch, de raadsman, heeft hierover een uitgebreide uitleg gegeven.

White-paper
Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft Stichting ZZP Nederland een White-paper 'btw in de zorg' geschreven. In de White-paper proberen we duidelijkheid te scheppen over de huidige stand van zaken betreffende btw in de zorg. Aangeslotenen van Stichting ZZP Nederland kunnen de White-paper downloaden vanaf onze website. Tevens kunnen aangeslotenen hier de presentatie van raadsman mr. Van Esch downloaden. Link:White-paper 'btw in de zorg' |

Massaal bezwaar en uw verhaal
Stichting ZZP Nederland roept u op structureel bezwaar aan te tekenen tegen iedere btw-aangifte in de zorg. Hiervoor kunnen aangesloten zelfstandigen een bezwaarformulier downloaden via het besloten deel van de website (kopje zorg). Hiermee kunt u achteraf de btw terugvorderen. Daarnaast wil Stichting ZZP Nederland voorbeeldcases verzamelen over rare situaties als gevolg van btw-heffing in de zorg. Met deze verhalen willen we o.a. aan politici en pers verduidelijken welke problemen de onterechte btw-heffing in de zorg veroorzaakt. Met persoonlijke verhalen kunnen we de feiten en gevolgen beter onder de aandacht brengen om verdere actie te ondernemen. U kunt uw verhaal (max. 1 A4-tje) mailen naar info@zzp-nederland.nl.

Link: | ZZP Nederland wint btw-proces |

Deel deze pagina: