Nieuws

DBA-Rapport Commissie Boot sluit zzp'ers uit

Reageren

Stichting ZZP Nederland eist eigen rechtspositie zelfstandigen

Stichting ZZP Nederland is het niet eens met de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Boot over de uitvoering van de DBA. Deze commissie wil doorgaan met Modelcontracten en biedt geen oplossing voor zelfstandigen, die nu zonder opdrachten zitten. Het rapport wordt 30 november 2016 in de middag besproken in een Rondetafelgesprek in de Tweede kamer, waar Stichting ZZP Nederland aan zal deelnemen.

Volgens de Commissie Boot zijn Modelcontracten niet nodig, als een zelfstandige in opdracht van particulieren werkt. Bij opdrachten voor bedrijven en instellingen wordt gekeken naar het soort werk. Hoort de opdracht tot het “eigen werk” van het bedrijf (core business), dan wordt er al snel aan een schijnconstructie gedacht.

Weinig winst

Het inkomen en de lengte van de opdracht zijn volgens deze commissie belangrijke indicaties voor het bestaan van een dienstbetrekking. Dat betekent, dat indien men minder winst maakt dan 150 % van het cao-loon, men naar het oordeel van deze commissie geen zelfstandig ondernemer is, maar als schijnzelfstandige zal worden beschouwd. Duurt de opdracht langer dan 6 maanden, dan ben je volgens de commissie werknemer.

Stichting ZZP Nederland vindt, dat de indicaties, die de Commissie Boot heeft opgesteld, niet zullen bijdragen aan een oplossing. Volgens voorzitter Maarten Post vertoont dit lijstje van indicaties een verbluffende gelijkenis met het voorstel, dat FNV enkele weken geleden heeft gepresenteerd. “Wie wat van wie heeft overgenomen,  doet niet ter zake “, zegt Post,  "deze indicaties zijn niet alleen arbitrair en discutabel, maar ook volstrekt ongewenst. De gevolgen hiervan zijn fnuikend voor het ondernemerschap van veel zelfstandigen, die zonder mogelijkheid tot verweer zullen worden uitgesloten van het ondernemerschap.”

Voor ZZP Nederland is het duidelijk dat er een eigen rechtspositie voor zelfstandigen moet komen. die voor rechtszekerheid moet zorgen bij zelfstandigen, maar ook bij opdrachtgevers. De stichting heeft samen met enkele andere organisaties een plan voorgelegd om dit te bereiken. “Totdat dit plan voor een eigen rechtspositie daadwerkelijk is gerealiseerd, dient er voor opdrachtgevers en opdrachtnemers vrijwaring te zijn”, aldus Maarten Post

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 29 november 2016
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen