Nieuws

De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2023 voor zzp'ers

juridisch wetboek documenten

Ieder jaar zijn er 2 momenten waarop wetswijzigingen worden doorgevoerd; 1 januari en 1 juli. Sommige van deze wetswijzigingen zijn belangrijk voor zelfstandig ondernemers om te weten. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers.

Wegwerpplastic wordt verboden
Heb jij een supermarkt, tankstation of snackbar, dan zal deze nieuwe wetgeving grote impact hebben op jouw bedrijfsvoering. Per 1 juli zijn plastic bakjes waarin patat, broodjes etc. worden verkocht, verboden, tenzij er een toeslag voor wordt gevraagd.

De huidige alternatieven zoals papieren rietjes, maiszetmeelrietjes en palmbladborden worden door de ondernemers vaak beschouwd als niet volwaardig alternatief. Hierdoor is de kans groot dat er een toeslag moet worden betaald voor items als een wegwerpbeker, -bord of -bestek. Op veel producten zal een toeslag komen van 5, 25 of 50 cent. Die heffing zal zichtbaar zijn op de kassabon.

Meer over het verbod op wegwerpplastic

Vergunning voor incassobureau
Ondernemers die een incassobureau hebben zullen per 1 juli 2023 te maken krijgen met strengere kwaliteitseisen. Wel is er een overgangsjaar (dus tot 1 juli 2024) waarin incassowerkzaamheden nog zonder vergunning mogen worden verricht. Maar over een jaar heb je een vergunning nodig om incassodiensten te mogen aanbieden. De regels gaan gelden voor:

  • Incassobureaus die uit naam van een schuldeiser geld innen;
  • professionele opkopers van onbetaalde rekeningen.

Meer over dit onderwerp staat in de Wet kwaliteit incassodienstverlening.

De Pensioenwet wordt gewijzigd
Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen gaat het pensioenstelstel per 1 juli op de schop. Voor zzp’ers betekent dit onder meer dat de reserveringsruimte wordt vergroot, dat je langer fiscaal vriendelijk kunt inleggen en dat je meer pensioen mag opbouwen. Eerder hebben wij reeds geschreven over de wijzigingen in de nieuwe Pensioenwet.

Verbod tabakswaren verkoop op afstand
Ben je ondernemer die zich bezighoudt met de verkoop van tabakswaren (en aanverwante producten) op afstand? Dat mag niet meer per 1 juli 2023. Dat mag alleen als 'koper en verkoper tegelijk aanwezig zijn'. Het komt erop neer dat de verkoop in een supermarkt of tankstation wel mag, maar online verkopen van sigaretten, sigaren of elektronische sigaretten etc. wordt verboden.

Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang
Voor ondernemers met een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang  is per 1 juli 2023 de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium gewijzigd.

Schuldenregelingen wijzigen: minnelijk traject en schuldsanering Wsnp korter
Ben je ondernemer en heb je schulden die je niet meer kunt betalen, dan zou je in het minnelijke traject kunnen. Eerder gold hiervoor een terugbetalingsperiode van 36 maanden. Per 1 juli is dit gewijzigd in 18 maanden.
Kom je niet van je schulden af via het minnelijke traject. Dan is er nog de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Met toestemming van de rechter maak je dan een schuldsaneringsplan. Tot voor kort duurde dit plan 3 jaar, maar dat wordt 18 maanden. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

En meer:
- Zorgverleners moeten met elkaar medische gegevens online delen.
- Per 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens.

Geplaatst op 4 juli 2023