Deliveroo-constructie bedreigt imago van zzp’ers

Politiek
ZZP Nederland
Deliveroo-constructie levert imagoschade zzp'ers op
Deliveroo-constructie levert imagoschade zzp'ers op

ZZP Nederland eist daadkracht in bestrijding schijnconstructies

Vorige week oordeelde de rechter in Amsterdam, dat maaltijdbezorger Deliveroo van zijn werknemers geen zzp’ers mag maken. Deze uitspraak bevestigt het standpunt van Stichting ZZP Nederland, dat het hier niet gaat over echte zelfstandige ondernemers. Werknemers worden door dit soort bedrijven doelbewust ingezet als zzp’er, om met name werkgeversverplichtingen te ontlopen en daarmee de kosten te drukken. Bijverdienen via platforms is natuurlijk prima, maar men mag geen misbruik maken van zelfstandig ondernemerschap. Het betreft hier werknemerschap, al dan niet via een uitzendbureau. “Deze prijsvechters hanteren moedwillig onrechtmatige schijnconstructies die de markt verzieken en het imago van zzp’ers als ondernemer verpesten “, zegt voorzitter Maarten Post.

Handhaving

Het bestrijden van schijnconstructies staat al lang op de agenda van opeenvolgende kabinetten, maar tot nu toe zonder daadwerkelijk resultaat. In plaats daarvan zoekt men de oplossing van dit (beperkte) probleem tot nu toe in generieke maatregelen, zoals de Wet DBA en de eventuele opvolging daarvan. Echte zelfstandigen hebben daar alleen maar last van en worden in hun ondernemerschap beperkt. Stichting ZZP Nederland vindt, dat de overheid nu eindelijk eens daadkracht kan tonen door robuust te handhaven op moedwillige schijnconstructies, zoals wij reeds in 2017 hebben bepleit. Deliveroo en anderen behoren zichtbaar tot de groep kwaadwillenden, die minister Wouter Koolmees naar zijn zeggen voortvarend zal aanpakken. “Met deze uitspraak in de hand, kan de Belastingdienst met terugwerkende kracht loonheffing en werkgeverspremies vorderen”, zegt Post.

Imagoschade

Zelfstandige ondernemers hebben last van schijnconstructies, waarin het predicaat “zzp” wordt misbruikt voor onrechtmatigheden. Dat is slecht voor het imago van zzp’ers als zelfstandige ondernemer. Daarom wil ZZP Nederland meewerken aan de bestrijding van schijnconstructies. Door effectieve handhaving door de overheid kan wellicht de invoering van generieke maatregelen voor alle echte zelfstandigen worden vermeden. “Onze achterban wil graag in vrijheid kunnen ondernemen, zonder te worden beperkt door allerlei onwerkbare en ondoelmatige regelgeving “, aldus Maarten Post.

Deel deze pagina: