Enquête over gevolgen wet DBA voor zzp'ers

Modelovereenkomst DBA
Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland vindt, dat de politiek in de discussie over de DBA volstrekt voorbijgaat aan het feit, dat veel echte ondernemers nu al schade lijden, doordat opdrachtgevers niet meer met ze in zee willen gaan. Er is dringend actie nodig om het tij te keren. Daarom roepen wij alle zzp’ers op om mee te doen aan het DBA-onderzoek van Stichting ZZP Nederland door de onderstaande vragenlijst in te vullen. Dat is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de situatie en waar nodig hulp te kunnen bieden.
 
Het bestaande DBA-Meldpunt wordt op die manier uitgebreid door zoveel mogelijk harde feiten te verzamelen, die we kunnen gebruiken om de politiek ervan te overtuigen, dat het op deze manier de verkeerde kant op gaat.
 
Stichting ZZP Nederland is van plan om het DBA Actie platform op te zetten, om ervoor te zorgen dat alle aangesloten zelfstandigen goed op de hoogte blijven van de stand van zaken. Het is de bedoeling, dat belanghebbende ondernemers goed zijn geïnformeerd, dat vragen worden beantwoord en dat er discussie kan worden gevoerd. Wij willen op deze manier de krachten bundelen, zodat er indien nodig kan worden overgegaan tot actie.

Deel deze pagina: