Nieuws

Laatste kans op inspraak verplichte aov voor zelfstandigen

enquête vragenlijst

De brief van minister Karien van Gennip d.d. 3 april 2023 over arbeidsmarktmaatregelen bevat ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen. Het is onacceptabel, dat de voorwaarden daarvan uitsluitend zijn overeengekomen met werkgevers en vakbonden. Wij zijn daarbij als zelfstandigenorganisatie niet betrokken, terwijl de Tweede Kamer nadrukkelijk en meermaals onze betrokkenheid heeft geëist.

Het plan van de minister in deze vorm is niet in het belang van zelfstandigen, kent daardoor geen draagvlak, is ook op termijn niet uitvoerbaar en blijkt dus nu al een gemiste kans. Wij willen voorkomen dat er opnieuw een foute keuze, zoals de vroegere WAZ wordt ingevoerd: dat wil niemand.

Basisvoorziening werkenden
Stichting ZZP Nederland streeft altijd naar oplossingen met draagvlak. Het resultaat van eerdere achterbanraadplegingen was een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, zoals de vroegere AAW, zodat zelfstandigen naar eigen wens kunnen bijverzekeren. Dat heeft ook de door de overheid ingestelde Commissie Borstlap bepleit. Helaas is ons plan ondanks het positieve advies van Borstlap om niet nader genoemde redenen van tafel geveegd. Wij gaan echter niet bij de pakken neerzitten: het belang van de zelfstandigen staat op het spel.

Hernieuwde inzet
De (second best) inzet is een basisvoorziening bij langdurige arbeidsongeschiktheid, die past bij de situatie van zelfstandige ondernemers en daardoor op draagvlak kan rekenen. De belangrijkste voorwaarde is echter, dat de minister zich bereid toont de eis van het parlement bekrachtigt, door met ons als zelfstandigenorganisaties tot overeenstemming te komen over de kenmerken van een dergelijke voorziening. Wetten zonder draagvlak gaan niet werken, dat is al vaker gebleken.

Laatste kans
Rond 1 juni is er een debat met de Tweede Kamer over dit onderwerp. Dat is mogelijk de laatste kans om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de gang van zaken. Wij willen voor die tijd een duidelijk beeld neerzetten van de door zelfstandigen gewenste kenmerken van een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Wij vragen je met klem ons daarbij te helpen.

Vragenlijst verspreiden
Het is zaak, dat zoveel mogelijk zelfstandigen bijgaande vragenlijst invullen, zodat er een representatief beeld ontstaat van de gewenste inhoud en uitvoering van een basisvoorziening. Wij vragen je daarom zelf de vragenlijst in te vullen (dat kan anoniem), maar ook om deze vragenlijst door te sturen naar alle zelfstandigen uit je netwerk. Doe dit dan wel zo spoedig mogelijk, want de enquête sluit 16 mei 2023. Bij voorbaat dank.

Naar de vragenlijst

Geplaatst op 9 mei 2023