Miljoenennota 2020 biedt geen verrassingen voor zzp’ers

Politiek
ZZP Nederland

Op 17 september, Prinsjesdag 2019, is de Troonrede uitgesproken en de Miljoenennota openbaar gemaakt. De grote vraag voor iedere ondernemer is: wat heeft de overheid in het toekomstige jaar voor ons in petto? Ook al zouden we blij kunnen zijn dat de zzp’er eindelijk wordt beschreven als een zeer heterogene groep variërend van succesvolle ondernemer tot schijnzelfstandige met een laag verdienvermogen, de geplande maatregel om de zelfstandigenaftrek te verlagen is generiek van aard en getuigt geenszins van een integrale visie.

De Miljoenennota wordt gepresenteerd
De Miljoenennota wordt gepresenteerd

Hoger – lager

Het kabinet wil iets doen aan de toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt en wil werken aan een betere balans tussen vast en flexibel werk. Het kabinet is van mening dat daarvoor de voordelen voor ondernemers moeten worden ingeperkt. Dat is het kabinet van plan door de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 met 250 euro per jaar omlaag te brengen naar zo’n 5000 euro in 2028. Het kabinet wil dit besluit verzachten door aan te geven dat er compensatie te halen is uit de verhoging van de arbeids- en heffingskorting. Deze verhogingen zijn er voor alle werkenden en vallen aanmerkelijk lager uit dan hetgeen de zzp’er inlevert aan zelfstandigenaftrek.

​​​​​​​Geen verrassingen

Er was al veel uitgelekt voor de Miljoenennota openbaar werd en er stonden natuurlijk ook reeds plannen in die al bekend waren. Bijvoorbeeld dat de vennootschapsbelasting (vpb) later en minder omlaag gaat. Hierdoor betalen bedrijven met winsten boven de 200 duizend euro volgend jaar nog steeds 25% belasting in plaats van de beloofde 22,55%. Ook in de jaren erna zal de vpb niet zo ver omlaaggaan als eerder voorgespiegeld.

Toekomst

Dat er niet veel nieuws is, betekent niet dat er niet veel aan zit te komen voor de zzp'ers. Zo loopt nog de voorgenomen kwestie van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Komt er een vervanging van de Wet DBA, etc.?

ZZP Nederland blijft zeer kritisch op deze plannen, omdat ondernemerschap nu niet hoog in het vaandel staat en er geen samenhangend beleid aan ten grondslag ligt. Het kabinet moet op een andere manier naar de arbeidsmarkt gaan kijken, waar alle werkenden kunnen deelnemen en er ruimte is voor ondernemerschap. Vorige week presenteerden ZZP Nederland en PZO daarom het Manifest Moderne Arbeidsmarkt.

Deel deze pagina: