Minister Donner verzwijgt VAR problemen

Ministerie van SZW

Minister Donner heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de VAR (VerklaringArbeidsRelatie) voor ZZP’ers. De minister spreekt in een brief naar de Tweede Kamer van een succesvol project zonder problemen. Hierbij gaat de Minister wel erg gemakkelijk voorbij aan de problemen die ZZP’ers ondervinden met de VAR.

Vooral startende ZZP’ers ondervinden bij het aanvragen van een VAR moeilijkheden. Waar het vragenformulier voor de startende ondernemer op een cryptogram lijkt is het oordeel van de Belastingdienst ook nog eens afhankelijk van de achtergrond van de ambtenaar.

Eenheid van beleid ontbreekt
In het rapport stellen de onderzoekers bijvoorbeeld dat een eenheid van beleid ontbreekt. In de praktijk komt het er op neer dat de afhandeling per Belastingregio sterk kan verschillen.

Een belastingambtenaar die een LB (loonbelasting) achtergrond heeft is vaak geneigd een VAR ROW (Resultaat uit Overige Werkzaamheden) af te geven terwijl een ambtenaar met een ondernemingsachtergrond snel een VAR WUO (Winst Uit Onderneming) zal afgeven. Met een VAR WUO wordt de ZZP’er aangemerkt als zelfstandig ondernemer met belastingvoordelen, bij een VAR ROW vervallen deze voordelen.

ZZP en Thuiszorg heeft het moeilijk
Vooral in de sectoren IT en thuiszorg worden de laatste maanden ZZP’ers benadeeld door een VAR ROW verklaring. Staatssecretaris Bussemaker heeft begin december de Tweede Kamer toegezegd snel iets te doen aan het probleem van de thuiszorg en het verstrekken van een VAR. Tot op heden is hierover nog niets bekend: ambtelijke molens werken doorgaans niet snel, ondertussen zitten veel mensen in onzekerheid.

Protesteren helpt
In het rapport staat beschreven dat vaak met succes protest kan worden aangetekend tegen de beslissing van de inspecteur. In 86% van de protesten is uiteindelijk aan het bezwaar tegemoet gekomen door de Belastingdienst.

Gemiddeld 2,6 weken doorlooptijd
Volgens hetzelfde rapport zou blijken dat de verwerkingstijd van de VAR aanvraag 2,6 weken bedraagt. De Belastingdienst heeft de verplichting om binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Criteria VAR WUO
Volgens het rapport zijn er geen vast omlijnde criteria voor het afgeven van een VAR WUO. Belangrijke punten zijnde hoogte van de winst, de mate van zelfstandigheid, het ondernemersrisico, het investeringniveau, het aantal opdrachtgevers, het urencriterium, aansprakelijkheid en kenmerken van het bedrijf.

Er wordt een afweging gemaakt door een combinatie van factoren. Zo kunnen vrije-beroepsbeoefenaren die vrijwel niets investeren toch wel in aanmerking komen voor een VAR WUO en kunnen bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs met een eigen vrachtwagen en slechts één opdrachtgever ook een VAR WUO krijgen.

Zie ook: Belastingdienst werkt zwart werken in de hand  - Belastingdienst dupeert ZZP met VAR aanvraag

Deel deze pagina: