Misverstanden over ZZP en arbovoorschriften

Stichting ZZP Nederland

Opdrachtgever niet aansprakelijk voor inkomen ZZP'er

Er zijn veel misverstanden over de verandering in de Arbowet met betrekking tot zelfstandigen. In de volksmond zou dit leiden tot bescherming van inkomensderving bij ziek zijn door een ongeluk op het werk. Dat concludeert Stichting ZZP Nederland naar aanleiding van de vele persberichten die spreken van bescherming en de aansprakelijkheid van opdrachtgevers richting zelfstandigen.

Vanaf 1 juli gelden voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP) dezelfde Arbovoorschriften als voor werknemers in loondienst. Dat betekent dat ZZP’ers ook aan de Arbowetgeving moeten voldoen. In de praktijk betekent dit dat er wettelijke bepalingen zijn om gevaarlijk- en zwaar lichamelijk werk te verminderen. In het verleden waren ZZP’ers niet gebonden aan Arbovoorschriften, waardoor op sommige bouwplaatsen ZZP’ers ingehuurd werden voor het verrichten van zwaar werk dat niet door werknemers mocht worden uitgevoerd. Overigens gelden de vernieuwde Arbovoorschriften alleen op plaatsen waar zowel door werknemers als zelfstandigen wordt gewerkt.

Stichting ZZP Nederland is verheugd dat de gelijkstelling voor veiligheid tot stand is gekomen. Hoewel het in beginsel aan de zelfstandige is om te zorgen voor veiligheid en gezondheid is het goed dat er aandacht komt voor deze onderwerpen. Hierbij gaat het niet alleen om de eigen veiligheid maar ook de bescherming richting derden. Daarbij hebben ZZP’ers over het algemeen geen financiële opvang bij uitval door ziek zijn of ongevallen. Maar helaas denken nu veel mensen dat de opdrachtgever altijd aansprakelijk is.

Ondoordachte berichten zorgen voor onduidelijkheid

Helaas ontstaan nu enkele misverstanden over de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Berichten in de media maken melding dat de opdrachtgever van een ZZP’er ten alle tijden verantwoordelijk is voor de gezondheid van de ZZP’er, hetgeen pertinent onjuist is. Zowel het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid als de SER, die het kabinet hierin geadviseerd heeft, geven geen duidelijkheid over aansprakelijkheid met betrekking tot inkomensderving door een ongeluk tijdens het werk.

In de vernieuwde Arbowetgeving is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de risico’s op de werklocaties. Iedereen dient zich daaraan te houden, zowel werknemers als ingehuurde zelfstandigen. Indien een ongeluk gebeurt door een onveilige situatie zal de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat was in het verleden ook al het geval. Daarnaast dienen nu de Arbonormen ook gehanteerd te worden door ZZP’ers. Meer niet.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht door de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) werknemers twee jaar lang door te betalen bij ziekte of een ongeval, ook als dit komt door schuld van de werknemer zelf. De zelfstandige is en blijft zelf verantwoordelijk om de voorschriften op te volgen en is dus ook aansprakelijk voor de gevolgen van het negeren van de voorschriften. Als sprake is van aantoonbare nalatigheid met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer in het algemeen en van nalatigheid van de opdrachtgever ten aanzien van de veiligheid kan dat anders zijn. 

Deel deze pagina: