Prinsjesdag 2009 en de gevolgen voor ZZP´ers

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van SZW blijft ook in 2010 investeren in ondernemerschap. Dat is goed nieuws voor de zzp´ers, maar welke regelingen komen er nu concreet? Het kabinet zet vooral in op baanbehoud in loondienst, dat is voor ondernemers nu niet direct interessant. Toch zijn er enkele maatregelen die komend jaar met name voor zzp´ers en ondernemers gunstig uitpakken.

Beloften
Het Kabinet erkent de belangrijke positie van zzp´ers en verwoordt dit als volgt:
“Flexibele vormen van arbeid worden steeds belangrijker. Het kabinet beschouwt nieuwe bedrijvigheid door een groeiend aantal zelfstandigen, waaronder veel zzp’ers, als een bron van nieuwe werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe producten. Het kabinet zal de SER vragen om na te gaan wat dit betekent voor het beleid van sociale partners en voor het huidige overheidsbeleid.”

Kortom. Ze willen eerst veel gaan onderzoeken. Toch zijn er enkele maatregelen die straks ingaan die wel rechtstreeks effect hebben:
 

  • Wie volgend jaar een winst boekt lager dan 13.695 euro, mag in dat jaar 9.251,- als zelfstandigenaftrek toepassen. Door deze aftrek daalt de belastbare winst.
  • De zelfstandigenaftrek wordt meer gericht ingezet voor ondernemers. U kunt de zelfstandigenaftrek vanaf volgend jaar alleen nog verrekenen met winst en niet meer met ander inkomen. Als u in een jaar te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek mee te verrekenen, mag u dat in de jaren erna alsnog doen.
  • Voor de MKB-vrijstelling zal het urencriterium van 1225 uur per jaar niet meer gaan gelden. De vrijstelling zal ook omhoog gaan van 10,5% naar 12%. Helaas blijft het urencriterium wel van kracht voor de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en fiscale oudedagsreserve.
  • Economische Zaken wil het aantal microkredieten dat het aan ondernemers verstrekt drastisch gaan verhogen. Het ministerie staat dan borg voor leningen tot € 35.000, waarmee de startende ondernemer zijn bedrijf kan opzetten of uitbreiden. Ook coaching van de ondernemers hoort bij dit krediet.
  • De Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25 procent naar 28 procent.
  • De veiligheid van ondernemers wordt verbeterd met de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Ongeveer 4000 ondernemers zullen gebruik gaan maken van 11,5 miljoen euro die beschikbaar is voor onder meer veiligheidsscans en investeringen in veilige winkels.

Afwachten
De vooraangekondigde maatregelen zijn nu nog erg mager voor de zzp´er. Zo zegt staatsecretaris De Jager bijvoorbeeld om nog eens extra te kijken naar de kosten die ondernemers moeten maken voor hun boekhouding. Dit werd vorig jaar ook al aangekondigd en heeft uiteindelijk voor de kleine ondernemer niet veel besparing opgeleverd. Als het kabinet het starten van een eigen onderneming echt wil bevorderen, dan zullen ze de regels eenvoudiger moeten maken en ook startersaftrek en zelfstandigenaftrek moeten toestaan aan starters die geen 1225 uur per jaar halen. Hopelijk zal het onderzoek van de SER tot dezelfde conclusies komen, zodat starters een ferme steun in de rug krijgen.
 

Deel deze pagina: