MKB winstvrijstelling zzp

Belastingen (Algemeen)

MKB winstvrijstelling voor zzp’ers

Zzp’ers kunnen goed gebruik maken van aftrekposten voor de belastingen. In veel gevallen heb je daar recht op, gebruik ze ook, dit is in je eigen voordeel.

Vrijstelling van 14% over je inkomen

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers.

Berekening MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling wordt als laatste toegepast. Dat wil zeggen: eerst neem je het bedrag van de winst die je maakt, telt eventueel privégebruik goederen daarbij op, daarna pas je de aftrekposten van zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek etc. toe. Wat er uiteindelijk overblijft is het bedrag waarop je de 14% van de MKB winstvrijstelling mag toepassen.

Urencriterium

Vanaf 2010 is er voor de MKB winstvrijstelling geen urencriterium meer. Voor de zelfstandigenaftrek is het urencriterium nog steeds van toepassing

Link: overzichtpagina belastingen

Toepassen

Je hoeft de MKB winstvrijstelling niet aan te vragen. De Belastingdienst past de MKB winstvrijstelling automatisch toe bij je winstaangifte.


Gerelateerde producten

Deel deze pagina: