PvdA wil BBZ voor ZZP'ers meer promoten

NU.nl

Onderzoek wijst uit dat BBZ gemeenten kosten kan besparen

Namens de PvdA wil Mei Li Vos dat gemeenten het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) meer in gaan zetten voor ZZP’ers. De BBZ kan faillissementen van levensvatbare zzp-bedrijven voorkomen door bijvoorbeeld een tijdelijke lening aan te bieden.

BBZ
Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het BBZ kan een ondernemer tijdelijk een uitkering ontvangen totdat men weer in de eigen levensbehoeften kan voorzien. Een zzp’er kan in aanmerking komen voor het BBZ als hij/zij een gevestigde zelfstandige is die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als hij/zij een startende zelfstandige is. Daarnaast biedt het BBZ ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer een zelfstandige het bedrijf wil beëindigen.
| meer over BBZ |

Mei Li Vos
Vos roept de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op meer werk te maken van de bekendheid van het BBZ. Ze spreekt van een "gouden regeling" waar meer gebruik van gemaakt moet worden. "Dit is een gouden dingetje voor ondernemers met een gigantische onbekendheid", aldus Vos. "Terwijl hij onnodige faillissementen kan voorkomen."

Vos wil graag dat de BBZ via meerdere kanalen beter onder de aandacht wordt gebracht, zodat er meer ondernemers gebruik van kunnen maken.

Dat de BBZ een goed instrument is is al gebleken uit een eerdere studie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Ministerie SZW. Uit deze studie bleek tevens al dat gemeenten er niet vanuit moeten gaan dat ondernemers weten wat de BBZ is, maar dat de BBZ een instrument is dat gemeenten kosten kan besparen.
| meer over het onderzoek |

Commentaar ZZP Nederland
De BBZ is inderdaad een goed instrument om ondernemers te helpen zonder dat ze eerst hun eigen bedrijf hoeven op te doeken. Dat is namelijk bij het laatste vangnet, de Wet Werk en Bijstand, wel het geval. Helaas zitten er wel vele haken en ogen aan een BBZ-uitkering. Dat een ondernemer die er voor in aanmerking wil komen een levensvatbaar bedrijf moet hebben is natuurlijk een goede eis. Er moet geen geld in bodemloze putten worden gegooid.

Maar er zijn nog wel veel problemen met de BBZ. ZZP Nederland heeft een compleet dossier van ergernissen en onbegrijpelijkheden bij het aanvragen van een BBZ. Een kleine greep: sommige gemeenten die de BBZ moeten uitvoeren, weten soms zelf niet eens wat de regeling inhoudt. Het duurt soms veel te lang voor de gemeente tot uitkering overgaat, hierdoor kan het voor een bedrijf al te laat zijn. Gemeenten zetten externe beoordelaars in die wel heel kort door de bocht gaan bij een beoordeling. Soms worden feiten verdraaid en worden ondernemers afgewezen op foutieve gronden. Veel ondernemers melden ons dat de gemeente er alles aan lijkt te doen om de BBZ niet te hoeven uitkeren. Om de BBZ effectief in te zetten zal allereerst meer bekendheid bij de gemeenten moeten komen en moeten de procedures voor de aanvraag scherper worden gesteld. Dan kan de BBZ zeker een goed instrument zijn om ZZP’ers hulp te bieden.

Deel deze pagina: