Gemeenten helpen zichzelf door Bbz aan ZZP'ers beter aan te bieden

Ministerie van SZW en VNG

 

Bbz is een goed middel om gemeentelijke kosten te verlagen

ZZP’ers hebben in sommige gevallen recht op bijstand van de gemeente via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz kan oplossingen bieden voor:

- beginnende zelfstandigen
- gevestigde zelfstandigen
- oudere zelfstandigen (55+) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Het probleem van het Bbz is echter dat de regeling lang niet bij iedere zzp’er bekend is. Daarnaast worden veel aanvragers van een Bbz-uitkering geweigerd door gemeenten. Nu is er een studie uitgekomen van het ministerie SZW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waar wat opmerkelijke uitspraken in staan. In deze studie wordt gemeenten vertelt hoe ze het Bbz voor hun eigen voordeel zo goed mogelijk kunnen inzetten.

Positief
In de studie wordt ondermeer verteld dat een juist gebruik van de Bbz-uitkering een positieve werking heeft voor de gemeente die de regeling toepast. Immers, iedere ondernemer die succesvol zijn eigen broek op kan houden hoeft geen uitkering meer te krijgen. Om startende ondernemers aan zich te binden moeten gemeenten veel meer doen aan de bekendheid van het Bbz.

In de studie staat onder meer:

“Uit ons onderzoek kwam naar voren dat bij gemeenten die niet actief werven, zich steeds minder starters of relatief weinig starters melden. Het aantal starters dat zich meldt bij de gemeenten die niet actief werven, varieert tussen de 5 tot 20% van het totaal aantal klantcontacten. In deze gemeenten melden zich relatief meer gevestigde ondernemers.

Bij gemeenten die wekelijks of maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, melden zich relatief veel potentiële starters (het gaat dan om 40 – 80% van het totaal aantal aanmeldingen). Het aantal aanmeldingen blijft bij hen door de jaren heen min of meer gelijk.”

Wat vooral niet doen
In de studie geven het Ministerie van SZW en VNG advies aan de gemeenten in Nederland over hoe zij Bbz beter in kunnen zetten binnen hun gemeenten. Het zou voor de zzp’ers in Nederland een zegen zijn als de gemeenten de volgende “Dont’s” van Ministerie SZW en VNG ter harte nemen:

Dus wat moeten gemeenten niet doen:
- Ervan uitgaan dat iedereen weet wat de gemeente doet of aanbiedt. Zorg er juist voor dat de Bbz-bekendheid groter wordt.

- De selectie zo streng maken dat niemand meer voor een Bbz-voorziening in aanmerking komt. Ondernemen is ook (een beetje) risico lopen. Ga verantwoord met de risico’s om, maar geef klanten ook een kans. Om niet teveel risico te lopen, kunt u gefaseerd dienstverlening aanbieden, zodat u voldoende toetsmomenten hebt om te beoordelen of u verder moet gaan of niet.

- Bang zijn om te investeren. Soms gaan kosten voor de baten uit. Durf te investeren in de Bbz-regeling.

| meer over de Bbz |   | de studie van VNG en ministerie SZW |

Deel deze pagina: