Nieuws

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zet ondernemers letterlijk te kijk

Reageren

Zelfstandig ondernemers kregen enige tijd geleden een brief van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In deze brief werd medegedeeld dat een ondernemer die eind vorig jaar of begin van dit jaar TVL heeft aangevraagd, vanaf januari 2023 vermeld gaan worden op het internet. In deze vermelding worden bedrijfsnaam, KvK-nummer, vestigingsplaats en het ontvangen subsidiebedrag benoemd. Kortom ondernemers die destijds hulp nodig hadden voor hun vaste lasten nodig om de laatste coronalockdown door te komen worden letterlijk te kijk gezet.

Reactie Stichting ZZP Nederland
Onacceptabel vindt voorzitter van Stichting ZZP Nederland, Frank Alfrink: “Net we nu dachten dat de overheid begrijpt dat ondernemers ook recht hebben op privacy en in het Handelsregister een afschermmogelijkheid komt, gooit ditzelfde ministerie van EZK de bescherming van privacy voor ondernemers weer jaren terug in de tijd.”

RVO geeft in de brief aan dat ondernemers bedenkingen kunnen uiten, maar dat privacyredenen en het feit dat de verstrekte subsidie inzage geeft in kostenstructuur en concurrentiepositie van het bedrijf niet als zwaarwegend worden gezien.

Alfrink: “Alles waarvoor jarenlang gestreden is, wordt met een ‘decreet’ waar niets meer aan te doen is vernietigd.”

Weer openbaar
Stichting ZZP Nederland heeft, uiteindelijk samen met andere ondernemersorganisaties en Autoriteit Persoonsgegevens, jarenlang gestreden voor een mogelijkheid voor ondernemer om hun thuisadres uit het Handelsregister te houden. Uiteindelijk is die mogelijkheid er gekomen en gooit RVO, vallend onder hetzelfde ministerie als de KVK, de gegevens van ondernemers weer in de openbaarheid. Tegen dit besluit valt niets meer te doen omdat de publicatieopenheid kennelijk al was aangekondigd in de laatste variant van de TVL-regeling, in paragraaf 2.3.

Indexering
Tijdens een radio-interview bij BNR werd met een ondernemer over dit onderwerp gesproken.  Dat zijn bedrijfsgegevens op een lijst kwamen, dat vond hij niet zo ernstig, maar hij vroeg zich wel hardop af of de gegevens ook indexeerbaar door Google werden geplaatst. “Als het zo is dat je via Google kan zien dat een ondernemer financiële hulp nodig had, dan word ik daar niet vrolijk van”. Dit is dan ook een punt wat Stichting ZZP Nederland nog zal opnemen met RVO, want het is ook mogelijk om dergelijke informatie op een website te plaatsen, zonder dat het wordt geïndexeerd.

Voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland, Cristel van de Ven spreekt zich in deze blog ook hard uit tegen de voorgenomen actie van de RVO.

Geplaatst op 7 december 2022
1 Reacties Plaats een reactie

Dit past in het patroon dat de overheid het privédomein van de burger volledig wil controleren.
Zie ook het voornemen van BKR om hypotheken te gaan registreren. Als dit doorgaat, dan betekent dit pure discriminatie want dan zouden ook de hoogte van de huur van alle individuele burgers gepubliceerd moet worden én ook wie bijstandsuitkeringen ontvangen in relatie tot hun schulden.
Worden straks ook nog bronnen van inkomen geregistreerd met naam, adres van werkgevers zodat gecontroleerd kan worden of ze wel bij een politiek correct bedrijf werken en dat hun baan, dus hun inkomen, geen gevaar loopt ? is de toetsing door een hypotheekverstrekker dan nóg niet voldoende ? Wat zou je er van denken om dan maar eenvoudig het kopen op krediet af te
schaffen ? Of bedrijven die dat kunnen blijven doen, door hen een inkomensverklaring /bewijs te laten vragen met daarbij toetsing bij BKR? is dat dan niet handiger, efficiënter, goedkoper en het meest ter zake dienend met een procedure die alleen leverancier/afnemer aangaat ?

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen