Nieuws

Stichting ZZP Nederland: inbeddingscriteria blijken onnodig bij uitspraak Deliveroo-zaak

Deliveroo

Op 24 maart 2023 heeft FNV een rechtszaak tegen Deliveroo gewonnen. Stichting ZZP Nederland heeft al eerder middels een brief (Pdf) bij monde van VZN gereageerd naar het ministerie. Daarin hebben wij aangegeven dat we moeite hebben met de toevoeging van inbeddingscriteria.

De Hoge Raad had in de Deliveroo-zaak genoeg aan bestaande wetgeving om te bepalen dat de fietsbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst werkten, en niet als zelfstandige. Het begrip inbedding heeft het hof niet meegenomen in de afweging. De Hoge Raad laat het aan het kabinet om daar meer duidelijkheid over te geven.

Geen verduidelijking
Wat ons betreft gaat de minister echter helemaal niet verder op het ingeslagen pad om inbedding mee te nemen in de beoordeling of iemand wel of niet kan werken als zelfstandige. VZN-voorzitter 
Cristel van de Ven: "Wij stellen vast dat de complexiteit van die kwalificatievraag niet wordt opgelost door 'verduidelijking' via het begrip inbedding in de arbeidsorganisatie. Sterker nog, wij denken dat dit alleen maar meer onduidelijkheid op gaat leveren. Ons advies is dus: niet doen!"


In onze brief (Pdf)
zetten we onze bezwaren tegen het concept inbedding uiteen, en schetsen we een route die wel op draagvlak en praktische uitvoerbaarheid kan rekenen: het vaststellen van duidelijke ondernemerscriteria. Van de Ven: "Dat is de meetlat waarlangs zelfstandig ondernemers beoordeeld willen en kunnen worden."

Geplaatst op 27 maart 2023