Nieuws

Stichting ZZP Nederland levert input aan Belastingdienst voor bespreking zelfstandigenaftrek

Belastingdienst gevel

Alhoewel de oproep ‘Zelfstandigen komen in actie!’ van Stichting ZZP Nederland en andere ondernemersorganisaties nog volop loopt heeft Stichting ZZP Nederland bij monde van Vereniging Zelfstandigen Nederland reeds input geleverd aan de Belastingdienst. De belangrijkste boodschap: Verlaag de zelfstandigenaftrek niet verder en bestem de huidige zelfstandigenaftrek als fiscale voorziening voor duurzaam ondernemerschap met toekomstperspectief. Maandag 31 oktober beginnen de overleggen over de zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigen komen in actie!

Vorige week heeft Stichting ZZP Nederland samen met andere ondernemersorganisaties ondernemers in de Nederland gevraagd om in actie te komen, door de oproep ‘Zelfstandigen komen in actie!’ te ondersteunen. Met deze oproep wordt beoogd wordt het kabinet en parlement opgeroepen om de voorgestelde versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek terug te draaien om ook de zelfstandige ondernemers te behoeden voor een koopkrachtval. De zelfstandigenaftrek zou juist ingezet moeten worden als fiscale ruimte voor duurzaam zelfstandig ondernemerschap.

Verlagen zelfstandigenaftrek

De overheid wil de zelfstandigenaftrek al jaren afbouwen. Stichting ZZP Nederland heeft al in 2013, samen met andere ondernemersorganisaties, met succes de afbouw tegen kunnen houden. Sinds enkele jaren is de overheid toch begonnen met een langzame afbouw, waar dan verhoging van de arbeidskorting tegenover staat.

Het jongste plan om de zelfstandigenaftrek te verlagen is echter zo rigoureus, dat een nieuwe actie niet uit kan blijven. Het kabinet stelt voor om de zelfstandigenaftrek in 6 stappen van € 650 en 2 stappen van € 605 af te bouwen. Zo wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 21 oktober 2022