Stichting ZZP Nederland: opdrachtgevers vertrouwen DBA niet

Modelovereenkomst DBA
Stichting ZZP Nederland

Meldpunt DBA legt knelpunten bloot

Deze zomer zijn bij Stichting ZZP Nederland meldingen binnengekomen over bijna honderd grote bedrijven en enkele tientallen kleinere bedrijven die overwegen om niet meer met zzp’ers in zee te gaan. Dat is vanwege de groeiende onzekerheid over mogelijke werkgeversverplichtingen achteraf. Het gaat o.a. om bedrijven in techniek, bouw, chemie en financiële dienstverlening, maar ook om (semi)overheidsinstellingen zoals ziekenhuizen, hogescholen, omroepbedrijven en gemeenten. Voorzitter Maarten Post ziet dit als een duidelijk signaal: “Inmiddels zijn we met staatssecretaris Wiebes om de tafel gaan om de noodzaak van een oplossing te onderstrepen." Besloten is om op een DBA-top de onduidelijkheden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in kaart te brengen, in samenwerking met het ministerie van Financiën".

Duidelijkheid

Uit de Rapportage Meldpunt DBA (download PDF) van Stichting ZZP Nederland blijkt, dat het toepassen van modelcontracten alleen maar kan werken als ook de opdrachtgevers zekerheid verkrijgen over een eenduidige interpretatie van de praktijksituatie door de Belastingdienst achteraf. Het gaat daarbij met name over de indicaties die men hanteert met betrekking tot gezagsverhouding en instructiebevoegdheid, maar ook over de duur van de opdracht, materiaalgebruik en vervanging. Opdrachtgevers klagen dat het ministerie van Financiën daarover niet duidelijk is en dat het risico groot is, dat men ook met een goedgekeurd modelcontract achteraf toch als werkgever wordt beschouwd. Om dat risico te vermijden, heeft een aantal opdrachtgevers aangekondigd om met uitzendconstructies te gaan werken.

Actie

Stichting ZZP Nederland onderneemt nu actie en is begin september met staatssecretaris Wiebes in gesprek te gaan om aan te dringen op concrete maatregelen, waardoor het vertrouwen van opdrachtgevers kan worden gewonnen. “De overheid mag opdrachtgevers niet met allerlei vaagheden het bos insturen”, zegt Maarten Post, “daar hebben opdrachtnemers alleen maar last van en dat lost geen enkel probleem op”. Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels de in het Meldpunt DBA genoemde bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan de DBA-top, waarin vertegenwoordiging van opdrachtgevers, opdrachtnemers en het ministerie samen tot een oplossing moeten komen.

Naar het meldpunt


Documenten

  1.  
    Download (306 kB)

    PDF-bestand

Deel deze pagina: