ZZP Nederland hekelt Wet beroepsgoederenvervoer voor ZZP'ers

ZZP Nederland

ZZP Nederland ergert zich aan de wetgeving in het Beroepsgoederenvervoer. Nog steeds zijn er geen mogelijkheden voor ZZP Chauffeurs. Volgens de Nederlandse Wetgeving mogen chauffeurs alleen in loondienstverband voor een transportonderneming werken. ZZP Nederland ontvangt iedere dag telefoontjes en e-mails van mensen die zelfstandig chauffeur willen worden. De wetgeving in het beroepsgoederenvervoer is niet meer van deze tijd en lijkt een monopolie voor werkgevers.

Tegenstrijdig beleid overheid
De belangstelling voor ZZP chauffeurs is groot, veel mensen willen zelfstandig worden. Helaas mag het niet zo zijn. De overheid voert hierin een zeer tegenstrijdig beleid. De Belastingdienst geeft starters keurig een BTW nummer en een VAR Verklaring af, bij de Kamer van Koophandel kan men zich laten inschrijven als chauffeur of transportondernemer. Ze mogen alleen niet rijden op de weg. De Inspectie van Verkeer en Waterstaat deelt bij controle fikse boetes uit omdat de Wet Beroepsgoederenvervoer overtreden wordt.

EVO: Regulering in plaats van deregulering
“Het beroepsgoederenvervoer is een van de laatste branches waar dit blijkbaar kan” is de mening van de verladersorganisatie EVO met 30.000 leden. “Het kabinet spreekt over lastenverlichting, maar dit is een typisch voorbeeld van het omgekeerde” zegt Peter Ruiter van EVO. “Het is een vreemde zaak dat je in Nederland met ieder vak als zelfstandige aan de slag mag, behalve als chauffeur. Het lijk mij logisch dat een chauffeur vakbekwaam moet zijn,  maar dat hoeft een overheid niet te regelen, in andere branches zie je dat ook niet. Kwaliteit moet voorop staan, maar dat kan ook in een private situatie, daar heb je geen NIWO vergunning voor nodig.
 
Betutteling moet afgeschaft worden volgens EVO
“EVO pleit voor een vrije markt en niet voor een betutteling van mensen” zegt Peter Ruiter.” Op onze vraag of de overheid bang is voor valse concurrentie met bijvoorbeeld mensen uit Polen begint hij een beetje te lachen. “Dat is misschien wat bepaalde vakbonden en politieke partijen proberen aan te voeren, maar Poolse chauffeurs rijden internationaal, daar moeten we ons niet zo druk over maken.
 
In het voorjaar van 2008 heeft de Tweede Kamer gesproken over een nieuw vergunningstelsel, maar dit heeft tot niets geleid voor de ZZP’er. De handhaving van de eis van dienstbetrekking leidt ertoe dat het goederenvervoer over de weg als enige sector geen gebruik kan maken van ZZP’ers zonder eigen vrachtauto, of anders gezegd zonder eigen communautaire vergunning. Het verbod geldt voor ZZP’ers zowel met als zonder eigen vrachtauto. Het NIWO weet hier nog aan toe te voegen dat met ingang van 1-1-2009 er geen vergunning meer wordt afgegeven aan aanvragers zonder vrachtauto. “Overigens heeft een ZZP’er niets aan de dure NIWO vergunning want een transportbedrijf moet voor eigen rekening en risico rijden” aldus een woordvoerder van het NIWO.
 
Transport Logistiek Nederland wil loondiensteis handhaven
Volgens Richard Peute is de huidige wetgeving voldoende en ziet geen reden om de wet te veranderen. “Wij denken zeker dat het voldoet aan een behoefte maar we vinden het geen goed plan om de eis van loondienstbetrekking te laten vervallen. Een ZZP’er heeft helemaal niets, geen kantoor, geen vrachtwagen etc. Hij heeft alleen zichzelf. Een ZZP’er moet wel ondernemer zijn en dat is hij niet zonder eigen vrachtwagen. Een ZZP’er heeft niet eens een eigen trekker, dus kan het niet. Op deze manier houden we het zuiver. TLN is dan ook van mening dat de eis tot loondienstbetrekking moet blijven”aldus Richard Peute van TLN.
 
ZZP Nederland vindt dit onbegrijpelijk
Ook bij ‘Politiek Den Haag’ is geen belangstelling voor ZZP Chauffeurs, sterker nog: de wet wordt alleen maar aangescherpt. ZZP Nederland vindt dit onbegrijpelijk terwijl er een schreeuwende behoefte is aan ervaren chauffeurs. “Iedere dag bellen of mailen mensen ons om uitleg en we moeten ze keer op keer teleurstellen” zegt Johan Marrink van ZZP Nederland. “In het overleg worden ZZP Brancheorganisaties niet betrokken, wel de werkgeversorganisaties en vakbonden die op deze manier hun positie beschermd zien”.
 
Rechtsongelijkheid ten opzichte van ZZP chauffeurs
Marrink: “Het kan toch niet waar zijn dat in een land waar behoefte is aan vakmensen, waar het kabinet vermogens besteedt aan het stimuleren van het eigen ondernemerschap nog een dergelijke, onredelijke, tegenwerking is. De wet waarin een loondienstverband voor chauffeurs verplicht wordt gesteld is nergens op gebaseerd. Het wordt tijd dat de overheid eens gaat inzien dat talloze vakmensen graag als ZZP chauffeur willen werken deze mensen kansen verdienen en geen tegenwerking. Het zijn niet alleen mensen die nu in loondienst zijn die zelfstandig willen worden maar ook veel mensen die nu in een uitkeringsituatie zitten die graag aan de slag willen.” ZZP Nederland is van mening dat de wet Beroepsgoederenvervoer dient te worden herzien naar huidige maatstaven. Een ZZP’er moet natuurlijk wel voldoen aan de eisen van het standaard ondernemerschap, maar een eis van een loondienstverband is echt uit de tijd…

zie ook eerder bericht

Deel deze pagina: