ZZP Nederland ontketent e-mailactie naar kabinet

Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland ontketent e-mailactie om kabinet in beweging te krijgen

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) sturen massaal e-mails naar de fractievoorzitters van de Tweede kamer om opheldering te vragen over de plannen van het kabinet over het afschaffen van alle aftrekposten.

Het is Stichting ZZP Nederland een doorn in het oog dat het kabinet geen duidelijkheid geeft over de aangekondigde maatregelen waardoor zelfstandigen 500 miljoen euro moeten inleveren. Het kabinet blijft vaag over de plannen en weigert opheldering te geven of een koopkrachtplaatje te laten berekenen. Meerder brieven naar de regeringspartijen hebben tot nu toe niet meer opgeleverd dan een ontvangstbevestiging.

Daarop heeft Stichting ZZP Nederland haar 26.000 aangesloten zelfstandigen gevraagd massaal een e-mail te sturen naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dat leidt inmiddels tot een storm aan reacties en ongetwijfeld duizenden e-mails. Als de politieke partijen echt zo begaan zijn met zelfstandigen zoals ze in de verkiezingstijd hebben gemeld dan is dit hun kans om dat te bewijzen.

Hoewel de plannen niet echt duidelijk zijn dreigen ZZP’ers met een lage winst volledig de dupe te worden van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Een ZZP’er wordt door het regeringsbeleid dubbel benadeeld. In eerste instantie moeten ZZP’ers net als iedere Nederlander al fors inleveren, maar naast de algemene maatregelen moeten zij ook nog minstens €2600,- inleveren door het schrappen van aftrekposten. Voor mensen met een laag inkomen is dat een bijzonder grote deuk in hun koopkracht.

Johan Marrink van Stichting ZZP Nederland eist op korte termijn duidelijkheid van het kabinet: "Blijkbaar heeft het kabinet geen haast met het bekendmaken van de negatieve gevolgen voor ZZP'ers. Na het debacle van de zorgverzekering past dat blijkbaar niet in de publiciteit. Hier kunnen we niet mee akkoord gaan. We willen duidelijkheid waarop we eventueel actie kunnen ondernemen. Het is te gek voor woorden dat 700.000 ZZP'ers maar moeten afwachten wat er gebeurt. Daarom onze e-mailactie dat iets in beweging moet zetten".

De te versturen mail is voor iedereen
gemakkelijk te versturen via | link

Reactie Mei Li Vos PvdA:
Mei Li Vos (PvdA) laat weten dat ze de motie niet gaat steunen omdat volgens haar de wijzigingen pas in 2015 zijn gepland. Mevrouw Vos ziet niet de noodzaak om het “nu reeds overbelaste ministerie van Financiën op te jutten en haastwerk te laten maken”.

Reactie Erik Ziengs VVD:
Volgens dhr. Ziengs van de VVD is er sprake van een symboolmotie die onuitvoerbaar. “Symboolmoties worden nooit door de VVD gesteund. Uiteraard zullen wij elk voorstel dat voorbijkomt beoordelen op uitvoerbaarheid en redelijkheid voor groepen van burgers al dan niet georganiseerd als ZZP er.”

Reactie Emile Roemer SP:
Wij delen uw zorgen over de gevolgen van de plannen van Rutte-II voor het werk en inkomen van miljoenen Nederlanders. De SP staat voor een volledige doorrekening.

In de cijfers van NIBUD en het ministerie van SZW ontbreken deze inderdaad voor ZZP'ers maar bijvoorbeeld ook voor huurders, chronisch zieken en gehandicapten, werklozen en studenten. Wij willen dat voor alle specifieke groepen de koopkracht gevolgen in kaart worden gebracht. Dat is nodig voor politieke besluitvorming,

Wij zullen de motie Omtzigt steunen wanneer deze in stemming wordt gebracht.
We zijn het oneens met afschaffing van allerlei aftrekposten voor voornamelijk kleine zelfstandigen. De SP is van mening dat we klein ondernemerschap moeten mogelijk maken in plaats van bestraffen.

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer

Reactie PVV:
Dhr Van Vliet van de PVV laat op ons verzoek weten dat men de motie sympathiek vindt, maar dat het stemadvies nog door de fractie moet worden uitgebracht...

Reactie GroenLinks:
Hartelijk dank voor uw e-mail aan GroenLinks waarin u laat weten de koopkrachtgevolgen voor ZZP’ers te missen bij de berekeningen van het NIBUD. U wilt dat ook voor deze groep, waartoe u behoort, berekend wordt wat de gevolgen zijn van het regeerakkoord en vraagt ons de motie van de heer Omzicht te steunen.
GroenLinks zal deze motie zeker steunen. Voor ons is de positie van de ZZP’er op de arbeidsmarkt erg belangrijk. Wij vinden het onacceptabel dat deze groep niet is meegenomen bij de berekeningen van de koopkrachtgevolgen. Het aantal ZZP’ers op de arbeidsmarkt wordt steeds groter, terwijl er tegelijkertijd erg weinig voor geregeld wordt ten opzichte van werknemers in loondienst. Deze scheiding wil GroenLinks tegengaan.

In het regeerakkoord staan nog veel onduidelijkheden voor ZZP’ers. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe hoog het tarief bij de winstbox wordt en of er compensatie komt voor de afschaffing van verschillende aftrekposten. Deze veranderingen zijn echter bepalend voor de koopkracht van ZZP’ers. Wij hebben er daarom bij de regering op aangedrongen dat zij op korte termijn hun plannen verder uitwerken. Hierbij mag wat ons betreft de positie van ZZP’ers op geen enkele manier worden verzwakt. Ons Kamerlid Jesse Klaver heeft dit ook benadrukt tijdens het debat over het belastingplan.

We begrijpen dat het voor u vervelend is om in onzekerheid te zitten over de gevolgen van het regeerakkoord op uw financiële situatie. GroenLinks zal, naast het ondersteunen van deze motie, zich blijven inzetten voor de positie van de ZZP’er op de arbeidsmarkt.

Met vriendelijke groet,
Tweede Kamerfractie GroenLinks 

Reactie Henk Krol - Fractievoorzitter 50PLUS
Vandaag ben ik werkelijk bedolven onder mails over de situatie van ZZP'ers.
Dat verbaast me, want het is uitgerekend 50PLUS die alle aandacht heeft voor deze groep. Terecht stelt u dat ouderen en ZZP'ers het zwaarst worden getroffen. 50PLUS hoeft u niet te overtuigen, onder onze leden zitten juist extreem veel ZZP'ers. Bombardeer dus liever de Kamerleden van de regeringspartijen zou ik zeggen. Toch dank ik u voor deze actie. 

Met vriendelijke groet,

Henk Krol
 

Deel deze pagina: