ZZP Nederland ziet aanknopingspunten in principeakkoord pensioenen, maar is ook kritisch

Politiek
ZZP Nederland

Op 4 juni is er een principeakkoord bereikt tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden over de pensioenen. Daarnaast zijn er ook zaken besproken die zzp’ers aangaan. Hoewel vreemd dat zzp-onderwerpen door deze partijen worden besproken, zien we wel dat er meerdere punten uit onze lobby zijn overgenomen. We zien aanknopingspunten maar we hebben ook nog enkele reserves ten aanzien van het principeakkoord. Grote vraag is hoe de uiteindelijke invulling zijn invloed gaat hebben op de zzp’er.

Niet verplicht

Geheel conform de wens van de achterban van ZZP Nederland staat er in het principeakkoord geen verplicht pensioen voor zzp’ers. ZZP Nederland is verheugd dat minister Koolmees heeft geluisterd naar de wensen van de zzp’ers. De eerdere erkenning van zzp’ers inzake de pensioenplicht houdt hiermee stand. Het kabinet wil de pensioenopbouw van zzp’ers stimuleren, o.a. door vrijwillige deelname aan pensioenfondsen mogelijk te maken. Het kabinet handelt daarmee geheel in lijn met de standpunten van Stichting ZZP Nederland

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)

Zoals het nu lijkt, als het principeakkoord over pensioenen doorgaat, moeten zelfstandigen zich in de toekomst verplicht verzekeren tegen algemene arbeidsongeschiktheid. Daar is ZZP Nederland pertinent op tegen. Onderzoek onder de achterban (mei 2019) wees uit dat 83% tegen een aov-plicht is. Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat 88% een basisvoorziening voor alle werkenden een goed idee vindt. Een basisvoorziening is wat anders dan een verplichte aov, doordat alle werkenden er aan mee betalen kan de premie blijvend laag en betaalbaar blijven. Bij de basisvoorziening is er volledige acceptatie en kunnen zelfstandigen zich individueel, vrijwillig en naar eigen inzicht (bij) verzekeren. De basisvoorziening keert een (basis)inkomen uit bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid.

Conclusie ZZP Nederland

Het hete hangijzer van een verplicht pensioen voor zzp’ers lijkt van de baan. Dat is zeer positief en ook de wens van de achterban van ZZP Nederland. De oplossing om zzp’ers op financieel vlak beter te laten voorbereiden op hun oude dag ligt in betere voorlichting over de belastingvoordelen en het openstellen van gunstigere spaarmogelijkheden. Daarnaast mogen alle pensioenfondsen de zzp’ers uiteraard een goed voorstel tot deelname doen.
Een verplichte aov mist cijfermatige onderbouwing zoals ZZP Nederland reeds eerder stelde. De mogelijkheid om alle werkenden goed te beschermen ligt in de door ons voorgestelde basisvoorziening.

ZZP Nederland is overwegend positief over de zzp-gerelateerde zaken in het pensioenakkoord en zal de gevolgen ervan voor zzp’ers nauwlettend in de gaten houden en waar nodig weer bijsturen.

Uit het persbericht dat 5 juni; 11.00 uur door het ministerie van SZW is gepubliceerd blijkt ook dat het kabinet de sociale partners heeft gevraagd om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheid voor uitzonderingen. We zijn er klaar voor.

Deel deze pagina: