Zzp'er wordt steeds minder snel uitbetaald door opdrachtgever

Zelfstandigen
ZZP Barometer
30% krijgt te maken met wanbetaling
30% krijgt te maken met wanbetaling

Hoe lang moet de zzp’er op zijn geld wachten?

Het duurt steeds langer voor de zzp'er zijn geld ontvangt van de opdrachtgever. Ten opzichte van vorig jaar moeten zzp'ers gemiddeld 7,2 procent langer op hun geld wachten (26,9 dagen versus 28,9 dagen). De helft van de zzp'ers heeft er tussen de 0-10 procent van zijn uurtarief voor over om zich ervan te verzekeren dat zij hun geld wel op tijd ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 483 zzp’ers in samenwerking met EasyStaff.

Een kleine groep van 3 procent van de ondervraagden wordt gemiddeld binnen 7 dagen al betaald door hun opdrachtgever, maar de meeste zzp'ers (71 procent) moeten gemiddeld 30 dagen op hun geld wachten. Een achtste van de ondervraagden krijgt zijn geld iets sneller, namelijk gemiddeld binnen 2 weken. 6 procent geeft aan gemiddeld na anderhalve maand te worden betaald en 4 procent krijgt meestal pas na 60 dagen of meer hun verdiende geld van de opdrachtgever.

De zzp’er ontvangt geld soms later dan verwacht

Ook al ben je als zzp'er zelfstandig, toch ben je afhankelijk van de opdrachtgever als het om betalingen gaat. Dit kan vervelend zijn, als het langer duurt dan je hoopt. Nadieh Smeding, manager van EasyStaff, beaamt dit: "Het zzp’er-schap is een relatief onzeker bestaan. De inkomsten zijn meestal onregelmatig. Opdrachtgevers zouden daarom extra hun best moeten doen om hun externe medewerkers tijdig uit te betalen. Helaas blijkt dit in de praktijk nog niet altijd te gebeuren”. Bij dit soort problemen kan een payroll service oplossing bieden. Je levert daar een (klein) deel van je geld voor in, maar je bent er wel van verzekerd dat je altijd tijdig je geld ontvangt.

30 procent kent wanbetaling

Een handig aspect van het gebruikmaken van een payrollconstructie, is dat je je kunt verzekeren van een betaling. Dit kan veel tijd en energie schelen: hierdoor hoef je niet achter de opdrachtgever aan als hij de betaling niet doet. In totaal geeft 9 procent van de ondervraagden aan dat hun opdrachtgever(s) niet altijd hun betaalverplichtingen nakomt. 30 procent van de ondervraagden zegt weleens te maken te hebben gehad met wanbetaling door een opdrachtgever. Dit komt ongeveer overeen met een jaar geleden.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 483 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, oktober 2017).

Commentaar ZZP Nederland

Let op dat werken met payrollbedrijven in de meeste gevallen ook inhoudt dat u werkt vóór het payrollbedrijf. Dan heeft u ineens geen opdrachtgever meer, maar een werkgever. Als een opdrachtgever wegvalt, immers als u via een payrollbedrijf werkt dan is dat uw werkgever, kan dat betekenen dat u ook niet meer voldoet aan de eisen van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting (waaronder de eis van meerdere opdrachtgevers). Als u geen ondernemer meer voor de inkomstenbelasting bent omdat u van payroll gebruik maakt, dan betekent dit dat u ook geen gebruik kunt maken van de ondernemersaftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Houd dus goed in de gaten als u met een payrollbedrijf of een dergelijke constructie gaat werken, of u nog wel blijft voldoen aan de eisen van ondernemerschap. U kunt met goed debiteurenbeheer voorkomen dat uw rekeningen niet of te laat betaald worden.

Deel deze pagina: