Adverteren

Adverteren of samenwerken

ZZP Nederland wordt veel benaderd door bedrijven die producten in samenwerking willen aanbieden aan zelfstandigen. Daar zijn we best trots op, maar tevens terughoudend. Als producten worden aangeboden vanuit Stichting ZZP Nederland dan geldt dat bij de ruim 44.000 aangesloten zelfstandigen als een aanbeveling en daarom gaat ZZP Nederland uiterst secuur om met het aangaan van partnerschappen.

Wel wordt gerenommeerde bedrijven de mogelijkheid geboden om te adverteren op onze website. Het kan echter wel zo zijn dat onze partners alleenrecht hebben op hun vakgebied zodat er door externen op deze gebieden niet te adverteren is. De website genereert op jaarbasis ca. 3.000.000 pagina’s, per maand is dat gemiddeld ca 250.000 paginaweergaves. De website wordt bezocht door zowel startende- als gevorderde ondernemers, in principe zijn het allemaal zzp’ers of willen zij dat worden.

Toelatingsbeleid adverteerders

Hoewel we graag enkele adverteerders willen toelaten behoudt ZZP Nederland zich het recht voor om adverteerders toe te laten of te weigeren, hierover is geen discussie mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. Hante Ledeboer via info@zzp-nederland.nl 

Afmeting en kosten banner

Wij bieden de mogelijkheid voor het plaatsen van een banner, enkel en alleen binnen de rubrieken 'Kennisbank/nieuws'. De afmetingen van de banner zijn 728x90 pixels.

  • In JPG voor stilstaande banners.
  • In GIF voor bewegende banners.

De afbeelding mag niet groter zijn dan 150 KB.

De kosten voor het plaatsen van een banner bij kennisbank/nieuws zijn € 1000,-  per 100.000 weergaven (dit komt neer op ongeveer een maand plaatsing).

Deel deze pagina: