(050) 700 1950
Stuur een bericht

Arbeidsongeschiktheid ZZP

Voor ZZP'ers bestaat geen ziektewet. Als u voor een kortere periode ziek bent zal dat meestal geen grote gevolgen hebben, maar bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Aanvragen premie en definitieve offerte

In eerste instantie kunt u via onderstaande link een vrijblijvende premie indicatie aanvragen, dit is zonder kosten voor aangeslotenen. Nadat u een premie-aanvraag heeft gedaan en u besluit verder te willen om een definitieve offerte te verkrijgen, dient volgens de wet een complete inventarisatie en onafhankelijk advies te worden gemaakt.

*Alleen toegankelijk voor aangesloten ZZP'ers. Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. 
Eerst aansluiten (slechts €20,- p/j)

Verzekeren te duur? Probeer eens een ongeluk.


Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

Een vaak gehoorde opmerking is dat verzekeren duur is. Gelukkig zijn er de laatste tijd veel mogelijkheden bijgekomen die beter betaalbaar zijn. Driekwart van de ca 820.000 zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wie echter risico’s loopt om een (lange) periode zonder inkomsten te komen te zitten door ziekte en geen buffer op zijn spaarrekening heeft of op andere inkomsten kan terugvallen om deze periode door te komen, doet er goed aan om zich toch te verzekeren.

Nog steeds denken veel mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel duur is, maar de laatste jaren is de markt wel in beweging gekomen en is veel meer maatwerk beschikbaar. Zo zijn er steeds meer oplossingen dan alleen de dure oplossing van een volwaardige AOV tot eindleeftijd die voor veel ZZP’ers te duur is. Er zijn verzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Omdat de uitkeringsduur beperkter is en dus niet tot aan de pensioenleeftijd hoeft te worden uitgekeerd, zijn dit soort oplossingen een stuk betaalbaarder. Hierbij dient goed gekeken te worden naar een eventueel partner inkomen, financiële reserves en de risico’s van een beperktere dekking. Maar wij, als ZZP Nederland bieden u diverse polissen van diverse maatschappijen aan met veelal een collectieve korting. 

Niet iedereen is te verzekeren
Niet iedereen is te verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u al medische klachten heeft is dat veelal onverzekerbaar of volgen uitsluitingen. Ook zelfstandigen op oudere leeftijd met een zwaar beroep worden niet altijd geaccepteerd door verzekeraars.

Gaat u starten als zelfstandige?
De vrijwillige verzekering Ziektewet van het UWV is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. Het UWV is verplicht om iedereen te accepteren, ook op oudere leeftijd en ook als er al medische klachten van welke aard dan ook bestaan. Aanmelden als zelfstandige moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie is gestopt, of binnen 13 weken nadat u uw eigen bedrijf bent gestart. Informeer hiernaar bij het UWV.

Eigenwijze benadering.

Toegegeven, we zijn een tikkeltje eigenwijs. Voordat bijvoorbeeld een polis voor arbeidsongeschiktheid wordt afgegeven vragen we u om een duidelijkheidsverklaring. hierin staan alle voorwaarden in begrijpelijke taal omschreven. Ook de nadelen van de verzekering worden niet in de kleine letters vermeld, maar duidelijk beschreven zodat u exact weet waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Deze verklaring dient u per blok akkoord te geven en te ondertekenen, verrassingen sluiten we graag uit.

Compleet adviestraject noodzakelijk

Het maken van een compleet advies vergt een forse inspanning van onze adviseurs. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering levert geen provisie op, dit is bij wet verboden. De totale kosten voor dit adviestraject bedragen € 275,-, Direct nadat u aan ons kenbaar maakt dat u verder wilt met de verstrekte premie-indicatie zullen wij u een factuur sturen, na ontvangst van uw betaling wordt het traject direct gestart.

Hiervoor zullen wij u dan een formulier klantprofiel toesturen met het verzoek om deze volledig in te vullen. Vervolgens kunnen wij aan de hand van uw ingevulde klantprofiel de risico’s in kaart brengen en deze met u bespreken om tot een volledige inventarisatie te komen. Op basis van deze inventarisatie en ons advies kunnen wij dan een vergelijk gaan maken bij de met ons samenwerkende maatschappijen. Zo krijgt u altijd een passend voorstel op basis van een combinatie van de best passende verzekeraar op basis van voorwaarden en prijs.

Onze werkzaamheden stoppen echter niet na het afsluiten van de verzekering. Na het afsluiten van de verzekering zullen wij de centrale administratie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering verzorgen, wij agenderen polissen op data optieclausule en contractstermijn en verwerken mutaties mocht hier aanleiding toe zijn. Daarnaast beoordelen wij minimaal eens per jaar of de dekking overeenkomt met uw actuele situatie. Bijvoorbeeld bij wijzigingen van uw financiële positie, doelstellingen en sociale wetgeving. Ook beantwoorden wij al uw vragen over uw lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij houden verder de markt goed in de gaten of er op enig moment wijzigingen in het aanbod kunnen ontstaan welke voor u een beter passende invulling kunnen geven en informeren u over relevante fiscale ontwikkelingen. Uiteraard behartigen wij uw belangen bij de verzekeraar. Hiervoor rekenen wij een service- en onderhoudsvergoeding van 12,50 per maand, welk bedrag jaarlijks zal worden geïndexeerd. Ook wanneer er op enig moment een volledig nieuw advies moet plaatsvinden omdat er voor u een beter passende aanbieding is bij een andere maatschappij valt dit binnen het bedrag van het serviceabonnement en worden hiervoor geen nieuwe advieskosten gerekend.


Gratis download “Zelfstandigen zijn bijna nooit ziek?”


Het afsluiten van een AOV is best lastig en complex. Toch zult u erover moeten nadenken voordat u een polis afsluit. Om het begrijpelijk te maken kunt u gratis een boekwerkje downloaden met alle uitleg over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

  1.  
    Download (786 kB)

    PDF BestandHulp nodig?

Voor meer informatie kunt u bellen met de verzekeringsadviseurs, zij kunnen u snel voorzien van een scherp premievoorstel met een uitstekende dekking.

050-7001950

Stuur ons een bericht