Arbeidsongeschiktheid

Vangnet AOV

rekenmachine administratie

Vangnetregeling zelfstandigen uitgelegd

Met ingang van 1 november 2010 is de Vangnetverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. De Vangnetverzekering voorziet er in dat zzp’ers die voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgewezen toch verzekerd kunnen worden voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 

Vrijwillige WIA verzekering

Startende zelfstandigen die nog geen 13 wekengeleden gestart zijn en op de particuliere verzekeringsmarkt niet geaccepteerd worden kunnen zich aanmelden bij het UWV voor de vrijwillige WIA verzekering. Iedereen die nog geen 13 weken zijn loondienst heeft verbroken kan zich aanmelden voor deze verzekering. Er vindt geen medische keuring plaats en iedereen wordt geaccepteerd.

Vangnetverzekering

Voor ondernemers die niet (meer) in aanmerking komen voor de vrijwillige voortzetting van de vrijwillige WIA heeft het verbond van verzekeraars de vangnetverzekering in het leven geroepen. Je dient de verzekering binnen 15 maanden nadat je ondernemer bent geworden aan te gaan en bij geen verzekeraar wordt geaccepteerd. De eerste verzekeraar waar je de aanvraag hebt gedaan dient je dan te accepteren voor deze speciale vangnetverzekering. 

Voorwaarden Vangnetverzekering

De vangnetverzekering kent wel een aantal voorwaarden:

  • De wachttijd voor een eerste uitkering bedraagt 12 maanden. Dit betekent dat je de eerste 12 maanden geen uitkering krijgt indien je langdurig ziek bent
  • De uitkering is gebaseerd op maximaal 70% van het minimumloon. De premie bedraagt ca. € 4.200,- per jaar
  • Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van “het niet kunnen uitvoeren van gangbare arbeid”. Dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met jouw beroep, opleiding of ervaring.

Conclusie ZZP Nederland

De conclusie van ZZP Nederland is dat de Vangnetverzekering wel de mogelijkheid biedt om je te verzekeren als je in eerste instantie wordt afgewezen, maar dat de dekking van de vangnetverzekering zeer minimaal is, de wachttijd erg lang en de premie relatief hoog.

Op deze pagina