Ledenvoordelen

Voldoe aan de wettelijke verplichting met een Klachtenregeling Zorg

Klachtenregeling zorg

Ga je als zzp’er in de zorg aan de slag? Dan is het belangrijk om te weten dat jij je aan allerlei regels en wetten moet houden. Zo moet jij als ondernemer in de zorg ook iets regelen voor wanneer een cliënt een klacht heeft over de door jou verleende zorg. We noemen dit ook wel een Klachtenregeling Zorg

ZZP Nederland biedt jou als zorg zzp'er een erkende Klachtenregeling Zorg waarmee jij voldoet aan de wettelijke eisen voor een klachtenregeling in de zorg, en dat voor slechts 50,- per jaar! 

Wat is een Klachtenregeling Zorg?

Een klachtenregeling zorgt ervoor dat cliënt(en) op een laagdrempelige manier een klacht in kunnen dienen over de verleende zorg en dat deze daarnaast op eerlijke wijze wordt behandeld. Met de door ZZP Nederland aangeboden erkende Klachtenregeling Zorg krijg je de volgende wettelijke vereiste hulp:  

Hoe werkt het als jouw cliënt ontevreden is over de verleende zorg? Wij leggen het je hier uit in het 8 stappenplan.

Op de behandeling van klachten zijn de Algemene Voorwaarden Wkkgz Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht
Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en een Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland hebt afgesloten, dan kan jouw cliënt de klacht indienen bij:

  • Post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • E-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Stichting Zorggeschil levert de geschillencommissie. Als de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Indienen van een geschil kan - nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen aan de zorgverlener/zorgaanbieder.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht

Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en ook een abonnement hebt op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland, dan kan jouw cliënt de klacht indienen bij:

t.a.v. de ambtelijk secretaris, 
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Of per e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl of telefoon: 06-82366772.

De klachtencommissie Wzd/Wvggz is geregeld binnen Stichting Klachtencommissie WZD/Wvggz Quasir. De Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen aan de zorgverlener/zorgaanbieder. Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht

Wanneer je bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement hebt op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland, dan kan jouw cliënt de klacht indienen bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

De cliënt kan daarvoor gebruikmaken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Jouw cliënt kan het klachtenformulier opsturen naar:

Klachtencommissie Wzd/Wvggz
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA Meppel

De formulieren kunnen ook per e-mail worden ingestuurd naar: klachtencommissie@quasir.nl
Telefoon: 06 – 82822358

Een calamiteit is een ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg en die tot ernstige schade voor de cliënt heeft geleid. Op basis van de Wkkgz moet het incident binnen drie dagen worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie vraag je om een onderzoeksrapport. Binnen jouw abonnement Klachtenregeling Zorg kan je calamiteit aanmelden bij Quasir. Meer informatie over aanmelden van een calamiteit vind je hier.

De voordelen van een Klachtenregeling Zorg

Naast het feit dat een Klachtenregeling verplicht is voor zzp'er die werkzaam zijn in de zorg, biedt een klachtenregeling transparantie en vertrouwen. Je laat hiermee zien dat je waarde hecht aan feedback en de kwaliteit van je dienstverlening belangrijk vindt.

Welke wetten vallen onder de Klachtenregeling Zorg?

De Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland volstaat voor de volgende wetten: 

  • Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz);
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet;
  • Wet zorg en dwang (Wzd);
  • Wet verplichte ggz (Wvggz).

Voor wie is jullie Klachtenregeling Zorg?

Onze Klachtenregeling Zorg is er speciaal voor zzp'ers. Het betreft een individuele regeling die niet bedoeld is voor organisaties met personeel. Wil je als werkgever een regeling afsluiten? Dan kun je hiervoor contact opnemen rechtstreeks met Quasir. Ben je zzp'er en werk je samen met andere zzp'ers? Dan kunnen jullie ieder individueel een Klachtenregeling Zorg afnemen. 

Klachtenregeling zzp'ers in de zorg
Klachtenregeling voor zzp'ers in de zorg

Is een klachtenregeling verplicht voor zzp’ers in de zorg?

Ja, ook alle zzp zorgverleners/aanbieders zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Ben je momenteel in loondienst en wil je daarnaast ook parttime als zzp’er in de zorg aan de slag gaan? Voor de zorg die je als zzp’er verleent moet je dan zelf een klachtenregeling afsluiten. Je kunt dan niet gebruikmaken van de voorzieningen van de werkgever waar je in loondienst bent.  

Wanneer je geen Klachtenregeling Zorg hebt afgesloten kan de Inspectie van Gezondheidszorg je een straf of sanctie opleggen.  

Wat zijn de kosten?

Voor een jaarbedrag van slechts 50,- (ex btw) voldoe jij als zzp’er in de zorg aan de wettelijke eisen voor een klachtenregeling in de zorg. Er is geen eigen bijdrage en geen eigen risico verschuldigd. Het enige wat van belang is, is dat je bent aangesloten bij ZZP Nederland.

Nog geen lid? Sluit je dan vandaag nog aan bij ZZP Nederland en profiteer van alle voordelen. Dat kan al vanaf 22,50 per jaar! Vergeet niet bij het kiezen van het lidmaatschap ook de Klachtenregeling Zorg te selecteren.

Aansluiten 

Nog niet lid? Zo sluit je een Klachtenregeling zorg af 

Het afsluiten van een klachtenregeling Zorg bij ZZP Nederland is zo geregeld. Klik op de button hieronder om een ZZP Nederland lidmaatschap en tegelijkertijd een Klachtenregeling Zorg af te sluiten.  

  1. Kies een ZZP Nederland lidmaatschap naar keuze (basis, plus of premium).
  2. Vink bij de ‘Branchespecifieke opties’ het ‘Abonnement Klachtenregeling Zorg’ aan.  
  3. Vul de rest van de gegevens in om je aanvraag te voltooien.

Klachtenregeling Zorg afsluiten          Al lid? Log dan in en voeg het abonnement toe

Bewijs van de Klachtenregeling Zorg 

Nadat jij een Klachtenregeling Zorg hebt afgesloten ontvang jij van ons een e-mail met daarin het bewijs dat je een Klachtenregeling Zorg hebt afgesloten. Heb je geen e-mail ontvangen met het bewijs? Bel of stuur dan een e-mail naar onze afdeling administratie. Dan maken we het alsnog voor je in orde. 

Tel: 085-3032878 (optie 2)
E-mail: administratie@zzp-nederland.nl

Hoe informeer ik mijn cliënten over de Klachtenregeling?

Je kunt je cliënten op meerdere manieren informeren over de Klachtenregeling. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om de klachtenregeling te vermelden op de website of in de algemene voorwaarden. Zorg er in ieder geval voor dat het eenvoudig te vinden en te begrijpen is. 

Vragen of onduidelijkheden?

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden over de Klachtenregeling Zorg of een andere vraag over zelfstandig ondernemen in de zorg of een andere branche? Neem dan gerust contact met ons op via administratie@zzp-nederland.nl of bel ons via 085-3032878 (optie 2). Wij zitten klaar om je verder te helpen! 

Op deze pagina