Kennisbank

Zzp in de zorg

Verpleger

Hoe word je zzp'er in de zorgverlening

Het verschijnsel “zelfstandig zonder personeel” (zzp) is in Nederland niet meer weg te denken. Naar schatting werken in Nederland meer dan 800.000 mensen als zelfstandige zonder personeel. Ook het fenomeen zzp in de zorg neemt snel toe. Veelal zijn dit ervaren zorgverleners die een loondienstverband bij een zorginstelling beu zijn. Wisselende diensten, en een wisselend beleid zorgen ervoor dat zorgverleners het werk zien als een opgave en niet als werken met passie.

Zzp’er in de zorg

Voor vakmensen in de zorgsector zijn er wel mogelijkheden om in een eigen inkomen te voorzien en daadwerkelijk zorg te verlenen. We hebben een periode van voortdurende tegenwerking van de Belastingdienst achter de rug en er gloort wat licht voor de zelfstandigen in de zorg.

Zzp'ers in de zorg zijn ondernemers en lopen risico

Zzp'er zijn betekent dat je ondernemer bent met een eigen bedrijf: “Handelend voor eigen rekening en risico”. Vanaf het moment dat je zelfstandige bent ligt de aansprakelijkheid voor jouw handelen bij jou zelf. Op ieder gebied moet je zelf actie ondernemen, financieel, belastingen, zorgen voor klanten en aansprakelijkheid.

ZZP Nederland adviseert je om de risico’s voor aansprakelijkheid af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is niet echt kostbaar (ca. € 70,- per jaar), maar behoedt je voor een flink financieel risico mocht er onverhoopt schade ontstaan. Deze schade kan zijn aan mensen of zaken, inclusief juridische zaken.

Bedrijfsaansprakelijkheid thuiszorg

Als zzp’er in de zorg ben je feitelijk ondernemer en verantwoordelijk voor alles wat je beroepsmatig uitvoert. Iedereen die werkt als zelfstandige loopt het risico direct of indirect schade te veroorzaken aan personen en zaken...

Meer informatie

Vooruitzichten zzp in de zorg

Het kabinet heeft het belang van zelfstandigen in de AWBZ-zorg in natura eindelijk onderschreven en is met een aantal oplossingen gekomen (per 1-1-2015):

 • Zzp’ers kunnen vanaf 1 januari 2015 zich laten inhuren door cliënten
 • Zzp’ers mogen zich laten inhuren door zorginstellingen. 
 • Zzp’ers mogen zich laten bemiddelen door bemiddelingsbureaus

Let op: bemiddelen is iets anders dan detacheren. Bij bemiddeling in opdracht van de zelfstandige vraagt een bemiddelaar een bedrag aan de bemiddelde zzp’er die uitsluitend rechtstreeks factureert aan een zorginstelling of cliënt en voor eigen rekening en risico. Bij detacheren wordt de zzp’er ingehuurd door de detacheerder en weer doorverhuurd aan een zorginstelling of cliënt, dit wordt niet gezien als zelfstandig werken maar een loondienstverband.

 • Zzp’ers mogen rechtstreeks een contract sluiten met een zorgkantoor

Let op: bij zorgverzekeraars en zorgkantoren is een terughoudendheid ten aanzien van rechtstreeks inhuren van zelfstandigen omdat men dit ervaart als een verhoging van de administratieve lasten. Daarnaast speelt ook de onzekerheid door de Wet DBA een rol, waardoor potentiële opdrachtgevers zich soms terugtrekken.

Criteria zelfstandig ondernemer

Zelfstandigen dienen wel te voldoen aan de criteria om als zelfstandig ondernemer aangemerkt te worden. Het gaat daarbij met name om de volgende elementen:

 • de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden;
 • organisatie van kapitaal en arbeid;
 • de grootte van jouw omzet en winst;
 • het lopen van (ondernemers)risico t.a.v. omzet, aansprakelijkheid, en debiteuren;
 • de mate van zelfstandigheid bij het verrichten van werkzaamheden;
 • de beschikbare tijd;
 • de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het maken van reclame, website, visitekaartje etc;
 • het aantal opdrachtgevers;
 • het spraakgebruik, wat in objectieve zin als zodanig wordt aangemerkt.
  Hiermee bedoelt men dat je spreekt als ondernemer en niet als werknemer

Niet ieder punt weegt even zwaar, de belangrijkste punten zijn eisen die voor iedere ondernemer gelden, zoals het aantal opdrachtgevers, het lopen van ondernemersrisico, de mate van zelfstandig kunnen en mogen handelen, en de presentatie naar opdrachtgevers.

Zorg en btw

Zzp'ers die in de zorgsector werken en rechtstreeks factureren aan cliënten, zorginstellingen, zorgkantoren of ziekenhuizen zijn vrijgesteld van btw-afdracht.

Stichting ZZP Nederland heeft meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst ondersteund en gewonnen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad bepaald dat geneeskundige diensten verricht aan de mens vrijgesteld zijn van btw. Dat betekent dat voor vrijwel ieder beroep in de zorgsector een vrijstelling geldt. 

Voorwaarde is wel dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling.

Meer informatie

Op deze pagina