Ondernemer Belastingdienst

Belastingen (Algemeen)

Wanneer bent u ondernemer voor de Belastingdienst?

Iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel laat inschrijven mag zich zelfstandig ondernemer noemen. Maar dat betekent nog niet dat de Belastingdienst u automatisch ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook het feit dat u winst maakt wil nog niet zeggen dat men u ziet als ondernemer. Zodra u personeel in dienst neemt zal dat wel het geval zijn, maar voor beoefenaars van een zelfstandig beroep ligt dat kritischer.

De Belastingdienst onderscheidt in principe drie vormen van inkomen voor ondernemers;

  • Winst uit onderneming
  • Loon uit dienstbetrekking
  • Resultaat uit overige werkzaamheden

Voor zelfstandigen is het fiscaal voordeliger om door de Belastingdienst te worden gezien als ondernemer. U heeft dan recht op alle gangbare aftrekposten voor ondernemers.

Criteria voor de inkomstenbelasting:

De winst
Zelfstandigen die een zeer kleine winst maken of structureel verlies lijden worden niet gezien als ondernemer, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u in de toekomst wel winst gaat maken. (Bij het starten van een bedrijf kan dat laatste van toepassing zijn, u maakt bij de start nog geen winst maar winst maken is wel de doelstelling.)

Zelfstandigheid
Of u zelfstandig uw werkzaamheden kunt uitvoeren is een belangrijk gegeven. Als anderen bepalen hoe u uw werk moet gaan doen wordt u niet gezien als zelfstandig ondernemer. (Voorbeeld: wanneer uw opdrachtgever bepaalt dat u werk gaat doen dat in hetzelfde bedrijf ook in loondienst gebeurt, is de kans groot dat u niet gezien wordt als ondernemer.)

Aantal uren dat u aan uw bedrijf besteedt
Als u slechts weinig tijd in uw bedrijf steekt is dat vaak geen geldig ondernemerscriterium. Ook als u wel veel tijd besteedt aan uw bedrijf maar daarmee vrijwel geen winst maakt is er meestal geen sprake van een onderneming. Het gangbare urenaantal om gezien te worden als ondernemer begint eigenlijk bij 700 uur of meer. Veel aftrekposten zijn gekoppeld aan een hard urencriterium van minimaal 1225 uur per jaar.  Overigens zijn dit niet alleen de declarabele uren, maar ook de uren voor administratie, acquisitie, training, et cetera tellen mee.

Kapitaal
Het feit of u kapitaal (letterlijk: geld) in uw bedrijf steekt is een criterium. Voor Zelfstandigen Zonder Personeel ligt dat wat gemakkelijker, veelal heeft een ZZP’er geen groot kapitaal nodig voor het bedrijf. Maar bij aanschaf van materialen en gereedschap zult u moeten investeren, dat is risicodragend kapitaal. Het feit dat u risicodragend kapitaal in uw bedrijf steekt wijst er volgens de Belastingdienst op dat u ondernemer bent.

Opdrachtgevers
Als u meerdere opdrachtgevers heeft maakt dat het aannemelijker dat u ondernemer bent. Meerdere opdrachtgevers verminderen het risico dat u volledig afhankelijk bent van slechts één opdrachtgever. Als deze ene opdrachtgever ook nog eens uw ex-werkgever is dan zal de Belastingdienst al snel tot de conclusie komen dat er sprake is van een verkapt loondienstverband.

In bepaalde beroepen wordt het langdurig werken voor één opdrachtgever niet gezien als een probleem. Bijvoorbeeld als interim-manager, deze klussen lopen meestal langere tijd. Als u daarentegen uitsluitend via één bemiddelaar werkt (en factureert) wordt dat als afhankelijk gezien en niet als teken van zelfstandig ondernemerschap. Overigens is dit afhankelijk van het eindoordeel van de inspecteur en dat kan nog wel eens wisselen.

Ondernemersrisico
Als u ondernemersrisico loopt telt dat zwaarwegend mee in de beoordeling. Enkele risico’s zijn: afhankelijkheid van vraag en aanbod van uw dienst of product, klanten die niet betalen of het door u geïnvesteerde geld in uw bedrijf dat verloren kan gaan.

Aansprakelijkheid
In aansluiting op ondernemersrisico is ook aansprakelijkheid een belangrijk punt. Bent u aansprakelijk voor hetgeen u levert of diensten die u verricht, bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf?

Presentatie
Of u ondernemer bent hangt voor een deel ook af van uw eigen presentatie. De manier waarop u zich opstelt is daarin bepalend. U kunt zich presenteren door bijvoorbeeld een visitekaartje te hebben, een website, reclame te maken etc. Hiermee geeft u aan dat u zich actief opstelt bij het zoeken naar opdrachtgevers en niet afhankelijk wilt zijn van die ene opdrachtgever of bemiddelaar.

Resumé
De uiteindelijke beoordeling is niet van één factor alleen afhankelijk, meerdere factoren vormen samen het eindoordeel. 


Gerelateerde boeken

Onderstaande boeken zijn geschreven door ZZP Nederland. Kenmerkend voor de boeken is de vlotte taalstijl zonder een lastig vakjargon.

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vindt u vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Deel deze pagina: