Ondernemer Belastingdienst

Belastingen (Algemeen)

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel laat inschrijven mag zich zelfstandig ondernemer noemen. Maar dat betekent nog niet dat de Belastingdienst je automatisch ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook het feit dat je winst maakt wil nog niet zeggen dat men je ziet als ondernemer. Zodra je personeel in dienst neemt zal dat wel het geval zijn, maar voor beoefenaars van een zelfstandig beroep ligt dat kritischer.

De Belastingdienst onderscheidt in principe drie vormen van inkomen voor ondernemers;

  • Winst uit onderneming
  • Loon uit dienstbetrekking
  • Resultaat uit overige werkzaamheden

Het is belangrijk om fiscaal te worden gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting (winst uit onderneming), omdat je dan recht hebt op alle gangbare aftrekposten voor ondernemers.

Criteria voor de inkomstenbelasting:

De winst
Zelfstandigen die een zeer kleine winst maken of structureel verlies lijden worden niet gezien als ondernemer, tenzij je aannemelijk kunt maken dat je in de toekomst wel winst gaat maken. (Bij het starten van een bedrijf kan dat laatste van toepassing zijn, je maakt bij de start nog geen winst maar winst maken is wel de doelstelling.)

Zelfstandigheid
Of je zelfstandig je werkzaamheden kunt uitvoeren is een belangrijk gegeven. Als anderen bepalen hoe je je werk moet gaan doen wordt je niet gezien als zelfstandig ondernemer. (Voorbeeld: wanneer je opdrachtgever bepaalt dat je werk gaat doen dat in hetzelfde bedrijf ook in loondienst gebeurt, is de kans groot dat je niet gezien wordt als ondernemer.)

Aantal uren dat je aan je bedrijf besteedt
Als je slechts weinig tijd in je bedrijf steekt is dat vaak geen geldig ondernemerscriterium. Ook als je wel veel tijd besteedt aan je bedrijf maar daarmee vrijwel geen winst maakt is er meestal geen sprake van een onderneming. Het gangbare urenaantal om gezien te worden als ondernemer begint eigenlijk bij 700 uur of meer. Veel aftrekposten zijn gekoppeld aan een hard urencriterium van minimaal 1225 uur per jaar.  Overigens zijn dit niet alleen de declarabele uren, maar ook de uren voor administratie, acquisitie, training, et cetera tellen mee.

Kapitaal
Het feit of je kapitaal (letterlijk: geld) in je bedrijf steekt is een criterium. Voor Zelfstandigen Zonder Personeel ligt dat wat gemakkelijker, veelal heeft een zzp’er geen groot kapitaal nodig voor het bedrijf. Maar bij aanschaf van materialen en gereedschap zal je moeten investeren, dat is risicodragend kapitaal. Het feit dat je risicodragend kapitaal in je bedrijf steekt wijst er volgens de Belastingdienst op dat je ondernemer bent.

Opdrachtgevers
Als je meerdere opdrachtgevers hebt maakt dat het aannemelijker dat je ondernemer bent. Meerdere opdrachtgevers verminderen het risico dat je volledig afhankelijk bent van slechts één opdrachtgever. Als deze ene opdrachtgever ook nog eens je ex-werkgever is dan zal de Belastingdienst al snel tot de conclusie komen dat er sprake is van een verkapt loondienstverband.

In bepaalde beroepen wordt het langdurig werken voor één opdrachtgever niet gezien als een probleem. Bijvoorbeeld als interim-manager, deze klussen lopen meestal langere tijd. Als je daarentegen uitsluitend via één bemiddelaar werkt (en factureert) wordt dat als afhankelijk gezien en niet als teken van zelfstandig ondernemerschap. Overigens is dit afhankelijk van het eindoordeel van de inspecteur en dat kan nog wel eens wisselen.

Ondernemersrisico
Als je ondernemersrisico loopt telt dat zwaarwegend mee in de beoordeling. Enkele risico’s zijn: afhankelijkheid van vraag en aanbod van je dienst of product, klanten die niet betalen of het door jou geïnvesteerde geld in je bedrijf dat verloren kan gaan.

Aansprakelijkheid
In aansluiting op ondernemersrisico is ook aansprakelijkheid een belangrijk punt. Ben je aansprakelijk voor hetgeen je levert of diensten die je verricht, ben je aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf?

Presentatie
Of je ondernemer bent hangt voor een deel ook af van je eigen presentatie. De manier waarop je je opstelt is daarin bepalend. Je kan je presenteren door bijvoorbeeld een visitekaartje te hebben, een website, reclame te maken etc. Hiermee geef je aan dat je je actief opstelt bij het zoeken naar opdrachtgevers en niet afhankelijk wilt zijn van die ene opdrachtgever of bemiddelaar.

Resumé
De uiteindelijke beoordeling is niet van één factor alleen afhankelijk, meerdere factoren vormen samen het eindoordeel. 

OndernemersCheck Belastingdienst

De OndernemersCheck geeft je een goede indicatie of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Belangrijk, want dát bepaalt op welke aftrekposten jij recht hebt. Let op: helaas kan je geen zekerheid ontlenen aan de uitslag van de check, maar krijg je wel goede inzichten waar de Belastingdienst naar kijkt. Als je uiteindelijk toch nog twijfelt, dan zal je een brief naar de belastinginspecteur moeten sturen met daarin welke werkzaamheden jij precies doet en op welke wijze. Dan kan de inspecteur bepalen of jij wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

| Naar de ondernemerscheck |


Gerelateerde boeken

Onderstaande boeken zijn geschreven door ZZP Nederland. Kenmerkend voor de boeken is de vlotte taalstijl zonder een lastig vakjargon.

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Deel deze pagina: