Kennisbank

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) voor zzp’ers

Geld voor verduurzaming

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Als je als zzp’er investeert in bedrijfsmiddelen van meer dan € 450,- (ex. btw) zoals een laptop of telefoon, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek.

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsaftrek is onderdeel van de investeringsaftrek, een fiscale regeling voor ondernemers die je extra belastingvoordeel kan opleveren als je investeert in bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek, en dus ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst.

Investeringsaftrek

In 2024 kom je als zzp’er in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek als je tussen de € 2.801 en € 387.580 investeert in bedrijfsmiddelen voor je eigen bedrijf. Elke investering moet daarnaast minimaal € 450 exclusief btw zijn om de aftrekpost te kunnen toepassen. Je past de kleinschaligheidsaftrek toe bij de aangifte van je inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting

Het is belangrijk om er bij deze regeling dus voor te zorgen dat je minimaal € 450 per bedrijfsmiddel investeert. Een voorbeeld: je koopt een bureaustoel van € 375 euro bij één bedrijf, en een bureau voor € 125 bij een ander bedrijf. Je kan nu geen extra aftrek regelen, want beide investeringen kosten minder dan € 450. Maar: koop je de zowel de stoel als de tafel bij hetzelfde bedrijf? Dan vormen ze een set, waardoor het wel telt als één investering van boven de € 450. Zo kan je de kleinschaligheidsaftrek dus wel toepassen.

Hoeveel krijg je terug met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2024? 

Het totaalbedrag dat je uiteindelijk van je winst mag aftrekken, hangt af van het totaalbedrag dat je in een boekjaar in je bedrijf hebt geïnvesteerd. Hieronder staan de percentages voor dit jaar:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringaftrek
€ 0 t/m € 2.800€ 0
€ 2.801 t/m €  € 69.76528% van het investeringsbedrag
€ 69765 t/m € 129.194€ 19.535
€ 129.195 t/m € 387.580€ 19.535 minus 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 129.195
meer dan € 387.580€ 0

Let op: Haal je in een boekjaar net de grens van € 2.801,- niet? Dan kan het de moeite waard zijn om nog wat investeringen te doen voor het einde van het boekjaar, om zo de aftrekpost van 28% over het totale investeringsbedrag te benutten!

Bedrijfsmiddelen onder de € 450,- 

Als je investeert in bedrijfsmiddelen, die minder dan € 450,- (ex btw) kosten, dan heb je geen recht op de kia. De bedrijfsmiddelen vallen dan gewoon onder de ‘reguliere’ zakelijke kosten. Dat betekent dat je de aanschaf van die bedrijfsmiddelen direct mag aftrekken van de belasting.

Op deze pagina