Kennisbank

Zzp’er en een scheiding

Scheiding, ring van de vinger

Een scheiding, het kan helaas iedereen overkomen. Ben je zzp’er, dan heb je ook nog eens met de zorgen over de zaak, de inkomsten en je tijdsbesteding te maken. Wat je moet regelen, waar moet je rekening mee houden en goede tips daarvoor vind je in dit artikel.

Kan ik de zaak voortzetten?

Een vraag die veel zzp’ers die in scheiding liggen zal bezighouden. Want misschien moet je je aanstaande ex wel uitkopen en zoveel buffer heb je wellicht niet. Wees gerust, vanwege een scheiding of uitkoop moeten stoppen met je zaak komt eigenlijk nooit voor. Lees hieronder waarom.

Ten eerste zijn er goede wettelijke regels voor. Je moet je bedrijf behoorlijk besturen en mag geen beslissingen nemen die de onderneming in gevaar brengen.

Ten tweede is het natuurlijk in niemands belang. Jouw inkomen is nodig voor de kinderen en misschien ook voor partneralimentatie. Dan is het niet handig om die bron van inkomsten op te geven.

Ten derde is een belangrijke vraag wie eigenaar is. “Ja, dat ben ik!” zul je zeggen. Maar dat is niet altijd waar. Heb je huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden? Dan kan het zijn dat het daarin goed is geregeld en dat de zaak inderdaad van jou is en je niet hoeft uit te kopen. Maar heb je gemeenschap van goederen, dan is het gezamenlijk bezit en wordt er dus wel gedeeld. Ook als jij degene bent die altijd alles voor de zaak heeft gedaan en de ander niets. In enkele gevallen gaat het ook met huwelijkse voorwaarden nog mis, bijvoorbeeld als de (initiële) investeringen door jullie beiden zijn gedaan. Of als de voorwaarden niet juist zijn opgesteld of uitgevoerd.

Bedrijfswaardering?

Moet er toch gedeeld worden, dan zal moeten worden vastgesteld wat de waarde van je onderneming is. Ook als zzp’er kan de waarde aanzienlijk zijn, of helemaal niks, of zelfs negatief. Dat eerlijk vaststellen is belangrijk om scheve gezichten en gedoe achteraf te vermijden.

Voorbeelden van een waardevolle zzp-onderneming zijn bijvoorbeeld:

  • Een fysiotherapeut, klusjesman of andere vakman die allerlei apparatuur, vervoersmiddelen of gereedschap in de zaak heeft.
  • Elke zzp’er die al jarenlang goed draait en de winsten niet allemaal naar privé heeft gebracht. Sommige consultants hebben vrijwel geen middelen behalve een laptop, maar wel een paar ton op de zakelijke rekening. Slim, want dat voorkomt een flinke Box 3 aanslag.
  • Een zzp’er die met zijn bedrijf een degelijke naam in zijn vakgebied heeft opgebouwd zou bij de waardering met goodwill te maken kunnen krijgen. Als de naam van de onderneming ook zonder jouw persoonlijk inzet iets waard is, is dat zeker mogelijk.

Vervolgens moet worden bepaald welke bedrijfswaarderingsmethode zal worden toegepast, waarbij de DCF-methode de meest gangbare is voor grotere bedrijven, terwijl veel zzp’ers worden gewaardeerd op intrinsieke waarde. Voor een eerste indruk, als uitgangspunt geldt daarbij het eigen vermogen zoals dat op de balans staat.

Variabele inkomsten en alimentatie

Je inkomsten variëren altijd als zzp’er. Voor de een wat meer dan de ander, maar vast is het nooit. Terwijl de Tremanormen die rechters en advocaten hanteren voor het bepalen van alimentatie van vaste inkomsten uitgaan. Zodoende wordt al snel naar de afgelopen 3 á 4 jaar gekeken. Geen betrouwbaar getal en zeker geen garantie dat je dat blijft verdienen. Enige creativiteit en goede samenwerking tussen jullie is dan essentieel om tot redelijke afspraken te komen waarmee zowel de (eventuele) kinderen, jij als je aanstaande ex in redelijkheid verder kunnen.

In de meeste gevallen worden zodoende afspraken gemaakt die niet zozeer op inkomen zijn gebaseerd maar op wat jullie zelf (en de kinderen) nodig hebben na de scheiding. Daarbij kan nog worden vastgelegd dat jaarlijks achteraf wordt bepaald wat er eigenlijk betaald had moeten worden, zodat een verschil kan worden rechtgetrokken en worden vastgelegd dat er nieuwe afspraken voor het komend jaar worden gemaakt. Dan blijven de afspraken altijd zuiver, al vergt het jaarlijks enige afstemming.

Verdeling werk en privé opnieuw bekijken

Het zou niet voor het eerst zijn dat mensen die gaan scheiden de zorg voor de kinderen en het vergaren van inkomen anders indelen dan voor de scheiding. Als zzp’er kun je daar, liefst in goed overleg, natuurlijk ook voor kiezen. Misschien iets minder tijd voor de zaak en iets meer voor de kinderen? Het kan en mag. Opnieuw kijken naar je ambities als ouder en als ondernemer kan geen kwaad. En als je het nu niet doet dan doe je het voorlopig niet meer. Wat voor een ouder ben je tot op heden geweest en wat voor ouder wil je zijn? Een goede vraag om jezelf eens te stellen.

De zzp’er gaat scheiden

Samengevat kun je stellen dat een zzp’er bij een scheiding de zaak gewoon kan voortzetten en dat goede afspraken over inkomen en alimentatie prima mogelijk zijn als je allebei redelijk weet te blijven.

(Dit artikel is geschreven door Otto Philipse, 2 uit1 Scheidingsspecialist)

Op deze pagina