Klachten/geschillen commissie Wkkgz

Diensten

Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. Van een ziekenhuis tot zzp’ers/ondernemers die als solistisch werkende zorgverlener werken.

Een van de eisen uit de Wkkgz is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting  bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunnen zzp’ers/ondernemers eenvoudig aan deze eisen voldoen.


Voor slechts € 50, - per jaar voldoet u aan de wettelijke eisen. Zonder eigen risico.

ZZP Nederland is voor de uitvoering van deze regeling een samenwerking aangegaan met Quasir. Voor een jaarbedrag van € 50, - voldoet u aan de wettelijke eisen. De verplichte klachtenregeling, klachtenfunctionaris en de erkende geschilleninstantie zijn als u het abonnement afsluit, voor u geregeld. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd. Wel is vereist dat u bent aangesloten bij ZZP Nederland. 

Tekst loopt door onder afsluitknop

Gebruik maken van het abonnement Klachtenregeling en geschillencommissie Wkkgz?

Sluit u dan aan bij ZZP Nederland en selecteer het "Abonnement Klachtencommissie Zorg".

Aansluiten ZZP Nederland

Al aangesloten bij ZZP Nederland?

Bent u al aangesloten en wilt u het abonnement afsluiten? Log dan in op de website, dan hoeft u enkel onder de kop 'Abonnementsgegevens' (onderaan de pagina) nog aan te vinken dat u aan wilt sluiten bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Vergeet niet helemaal onderaan de pagina op opslaan te drukken.

Hoe werkt het?

Zorg is en blijft mensenwerk. Onvrede en klachten van cliënten horen bij het vak. Een goede en snelle aanpak van klachten is dan van belang. Als u zelf alles heeft geprobeerd om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt, dan wijst u uw cliënt op de klachtenprocedure en onafhankelijke klachtenfunctionaris die u heeft via ZZP Nederland. De klachtenfunctionaris kan u en uw cliënt dan helpen het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris voorziet klager op zijn verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak. De erkende geschilleninstantie die u via ZZP Nederland heeft is Stichting Zorggeschil.

Verzekeren

Het is raadzaam om u te verzekeren tegen financiële schade voortvloeiend uit de beoefening van uw beroep. Dit kan door middel van een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners. Let op: als u een aansprakelijkheidsverzekering Thuiszorg afsluit heeft u nog geen abonnement op de klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Het abonnement op de klachtenfunctionaris en de erkende geschillencommissie staat los van de speciale aansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners.

Heeft u vragen over deze verzekering dan kunt u contact opnemen met ZZP Nederland Verzekeringen. Zij zijn bereikbaar via 050 – 700 1950 of een e-mail naar verzekeringen@zzp-nederland.nl.

Nu een verzekering afsluiten

Meer weten?

Hoe werkt het als uw cliënt ontevreden is in de zorg? Wat zijn dan de stappen die ondernomen moeten worden? Dat leest u op dit stappenplan van Quasir.

Wanneer u bent aangesloten bij ZZP Nederland en een abonnement heeft op de Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg van ZZP Nederland die loopt via Quasir, dan kan uw cliënt de klacht schriftelijk indienen bij:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coordinator Klachtenbemiddeling mevrouw L. Boon
  • telefonisch: 0648445538 (mevrouw L. Boon)

Documenten

  1.  
    Download (678 kB)

    Klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie (PDF-bestand)


Deel deze pagina: